Enteropatogēnā E. coli
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Kolibakterioze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas

Metode/princips

Clinical Veterinary Microbiology, bakterioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

Cieši noslēgtā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5-7
Cena bez PVN, EUR
40,22
Cena ar PVN, EUR
48,67
Komensiālā E. coli (indikatorbaktērija)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Kolibakterioze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas, aklās zarnas saturs

Metode/princips

Clinical Veterinary Microbiology, bakterioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

Ūdens necaurlaidīgā iepakojumā,  parauga daudzums: ne mazāk kā 1 grams. Paraugu transportēšana: pie (+5±3) °C, 24 h laikā (no parauga noņemšanas brīža).

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
3-4
Cena bez PVN, EUR
25,04
Cena ar PVN, EUR
30,30