Infekciozās hematopoētiskās nekrozes vīrusa (IHNV) specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Akvakultūras
Slimības: Infekciozā lašu anēmija
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Zivs

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

5-25 dzīvas zivis, ar ūdeni, ūdens necaurlaidīgā tarā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
59,42
Cena ar PVN, EUR
71,90