Dermatomikozes ierosinātāji
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Dermatomikoze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Apmatojums, ādas un gļotādas nokasījumi

Metode/princips

Mikoloģiski (uzsējums) + mikroskopiski

Parauga daudzums, iepakojums

~2 g, iepakots tīrā baltā papīrā un plastmasas konteinerā/maisiņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2-10
Cena bez PVN, EUR
12,96
Cena ar PVN, EUR
15,68