Taylorella equigenitalis
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Zirgu kontagiozais metrīts
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Sperma, dzimumorgānu gļotas

Metode/princips

OIE Manual, bakterioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

Sperma sterilā tarā (6 h laikā pēc parauga noņemšanas), dzimumorgānu gļotas - speciālā transporta barotnē Amies agarizētā gēla barotne ar ogli 48 h laikā (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
10-20
Cena bez PVN, EUR
16,88
Cena ar PVN, EUR
20,42
Taylorella equigenitalis specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Zirgu kontagiozais metrīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Ģenitālais svābs

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Ģenitālais svābs (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
59,60
Cena ar PVN, EUR
72,12