Antivielas pret zirgu infekciozās anēmijas ierosinātāju
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Zirgi
Slimības: Zirgu infekciozā anēmija
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.5.6., Imūndifūzijas reakcija (IDR) 

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
4
Cena bez PVN, EUR
3,50
Cena ar PVN, EUR
4,24
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.5.6., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
4
Cena bez PVN, EUR
14,21
Cena ar PVN, EUR
17,19