Antivielas pret hepatīta E vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Cūkas
Slimības: Hepatīts E
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma, gaļas sula

Metode/princips

Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
15,86
Cena ar PVN, EUR
19,19