Antivielas pret Mazo atgremotāju mēra vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Kazas
Slimības: Mazo atgremotāju mēris
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.7.10., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
11,05
Cena ar PVN, EUR
13,37