Antivielas pret Šmalenbergas vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Šmalenbergas slimība
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma, piens

Metode/princips

OIE Technical Factsheet on Schmallenberg virus,

Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5
Cena bez PVN, EUR
6,20
Cena ar PVN, EUR
7,50
Šmalenbergas vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Govis, Kazas
Slimības: Šmalenbergas slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis 5 ml vakuuma stobriņā; augļa smadzeņu, liesas gabaliņi ne mazāk kā 10 g, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
51,21
Cena ar PVN, EUR
61,96
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis 5 ml vakuuma stobriņā; augļa smadzeņu, liesas gabaliņi ne mazāk kā 10 g, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
24,37 *
Cena ar PVN, EUR
29,49 *
*
Masveida izmeklējumi eksportējamu dzīvnieku grupai