Antivielas pret Šmalenbergas vīrusu
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Šmalenbergas slimība
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma, piens

Metode/princips

OIE Technical Factsheet on Schmallenberg virus,

Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
5,70
Cena ar PVN, EUR
6,90
Šmalenbergas vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Govis, Kazas
Slimības: Šmalenbergas slimība
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis 5 ml vakuuma stobriņā; augļa smadzeņu, liesas gabaliņi ne mazāk kā 10 g, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
47,22
Cena ar PVN, EUR
57,14
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, patoloģiskais materiāls

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

EDTA asinis 5 ml vakuuma stobriņā; augļa smadzeņu, liesas gabaliņi ne mazāk kā 10 g, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
19,18 *
Cena ar PVN, EUR
23,21 *
*
Masveida izmeklējumi eksportējamu dzīvnieku grupai