Antivielas pret Q drudža ierosinātāju (Coxiella burnetii)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Q drudzis
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma, piens

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.16., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
5
Cena bez PVN, EUR
7,77
Cena ar PVN, EUR
9,40