Salmonella spp.
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Salmoneloze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas

Metode/princips

LVS EN ISO 6579-1:2017+A1:2020

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Cieši noslēgtā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
7-10
Cena bez PVN, EUR
26,69
Cena ar PVN, EUR
32,29