Antivielas pret Chlamydophila abortus
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas, Zirgi
Slimības: Hlamidioze
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Ražotāja metodika, Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
12,94
Cena ar PVN, EUR
15,66
Chlamydophila spp. specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Suņi
Slimības: Hlamidioze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Svābs no skartās zonas, placenta, abortēts auglis vai amniotiskais šķīdums, vagināla uztriepe, piens

Metode/princips

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Svābs no skartās zonas, patoloģiskais materiāls (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
67,81
Cena ar PVN, EUR
82,05