Antivielas pret infekciozā katarālā drudža vīrusu (VP7)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Infekciozais katarālais drudzis
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.3., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
4,80
Cena ar PVN, EUR
5,81
BTV specifiskais ģenētiskais materiāls, serotips
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas
Slimības: Infekciozais katarālais drudzis
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
48,38
Cena ar PVN, EUR
58,54
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (rl RT-PĶR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml stabilizētas asinis vakuumstobriņā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
17,68 *
Cena ar PVN, EUR
21,39 *
*
Cena par katru dzīvnieku
Infekciozā katarālā drudža vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Govis, Kazas
Slimības: Infekciozais katarālais drudzis

Serotipa apstiprināšana atkārtota uzliesmojuma gadījumā

Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis, patoloģiskais materiāls, dzīvnieku audi (atgremotāju dzimtas dzīvnieki), izdalītais vīrusa RNS

Metode/princips

Sekvenēšanas reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Parenhimatozie orgāni, svaigi vai svaigi sasaldēti, maza izmēra dzīvniekiem vai  abortētajiem augļiem – viss līķis, EDTA asinis (ne mazāk kā 3 ml), +5±3 °C. Orgānus iepako katru atsevišķi blīvi noslēgtos konteineros, Petri platēs un ūdens necaurlaidīgā iepakojumā. Paraugus no viena dzīvnieka ievieto papildus kopējā iepakojumā.

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
14
Cena bez PVN, EUR
56,08
Cena ar PVN, EUR
67,86

5 izplatītāko serotipu diferencēšana

Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA stabilizētas asinis, patoloģiskais materiāls, dzīvnieku audi (atgremotāju dzimtas dzīvnieki), izdalītais vīrusa RNS

Metode/princips

Sekvenēšanas reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Parenhimatozie orgāni, svaigi vai svaigi sasaldēti, maza izmēra dzīvniekiem vai  abortētajiem augļiem – viss līķis, EDTA asinis (ne mazāk kā 3 ml), +5±3 °C. Orgānus Iepako katru atsevišķi blīvi noslēgtos konteineros, Petri platēs un ūdens necaurlaidīgā iepakojumā. Paraugus no viena dzīvnieka ievieto papildus kopējā iepakojumā.

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
14
Cena bez PVN, EUR
161,10
Cena ar PVN, EUR
194,93
Vīrusu specifiskā ģenētiskā materiāla genoma sekvence
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Akvakultūras, Bites, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Trakumsērga, Putnu gripa, Ņūkāslas slimība, Āfrikas cūku mēris, Klasiskais cūku mēris, Infekciozais katarālais drudzis
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Vīrusu izolāti, klīniskie vai audu paraugi

Metode/princips

Sekvenēšanas reakcija

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Vīrussaturoša suspensija pagatavota no klīniskajiem vai audu paraugiem; vīrusa izolāti pēc savairošanas vistu embrijos vai šūnu kultūrās laboratorijas apstākļos (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
84,28
Cena ar PVN, EUR
101,98