Grūsnības specifiskie glikoproteīni (pregnancy-associated glycoproteins)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Govis, Kazas
Slimības: Grūsnība
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums, plazma; govju, kazu piens

Metode/princips

ELISA, ražotāja (IDEXX) metodika;

asinīs govīm, kazām no 28. dienas pēc pēdējās apsēklošanas,

aitām - no 35. dienas;

pienā - govīm, kazām no 28. dienas pēc pēdējās apsēklošanas

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Asinis: ne mazāk kā 3 ml, vakumstobriņā.

Piens: ne mazāk kā 30 ml, vienreizējas lietošanas plastmasas trauciņos vai stobriņos, kas sertificēti bioloģisku produktu iepakošanai, ar skrūvējamu vai blīvi aizspiežamu vāciņu

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2 (Izmeklējumus veic otrdienās un piektdienās)
Cena bez PVN, EUR
4,13
Cena ar PVN, EUR
5,00