Antivielas pret leptospirozes ierosinātājiem (L. i. tarassovi, grippotyphosa, canicola, icterohaemorrhagiae, pomona, bataviae, hardjo, bratislava)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Suņi, Zirgi
Slimības: Leptospiroze
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.12., Mikroaglutinācijas reakcija (MAR)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
6,50
Cena ar PVN, EUR
7,87
Leptospira spp.
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Leptospiroze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Urīns

Metode/princips

Clinical Veterinary Microbiology, mikroskopiski

Parauga daudzums, iepakojums

Sterila tarā ~10 ml; iesūtīt 2-3 h laikā no paraugu noņemšanas, transportēt +16-20 °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
3
Cena bez PVN, EUR
8,93
Cena ar PVN, EUR
10,81
Leptospira spp. specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Leptospiroze
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

EDTA asinis, urīns, uroģenitālais svābs, fēces, parenhimatozie orgāni, baktēriju kultūra

Metode/princips

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Urīns, uroģenitālais svābs, fēces, baktēriju kultūra, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
53,98
Cena ar PVN, EUR
65,32