Antivielas pret jersiniozes ierosinātājiem (Yersinia enterocolitica O-3, Y. enterocolitica O-9, Y. pseudotuberculosis T-1)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Jersinioze
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

Ražotāja metodika, Aglutinācijas reakcija (AR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
23,43
Cena ar PVN, EUR
28,35
Yersinia enterocolitica
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Jersinioze
Izmeklējuma veids
Mikrobioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas

Metode/princips

Clinical Veterinary Microbiology, bakterioloģiski

Parauga daudzums, iepakojums

Cieši noslēgtā ūdens necaurlaidīgā tarā, (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
5-14
Cena bez PVN, EUR
28,54
Cena ar PVN, EUR
34,53