Slimība/Izmeklējums

Antivielas pret mutes un nagu sērgas vīrusa nestrukturālajiem proteīniem (NS)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Mutes un nagu sērga
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.8., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
26,00
Cena ar PVN, EUR
31,46
Antivielas pret mutes un nagu sērgas vīrusa strukturālajiem proteīniem (O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2, SAT3)
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Mutes un nagu sērga
Izmeklējuma veids
Seroloģiskie izmeklējumi
Objekts

Asins serums

Metode/princips

OIE Manual, chapter 2.1.8., Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
15
Cena bez PVN, EUR
161,20
Cena ar PVN, EUR
195,05
Mutes un nagu sērgas vīrusa antigēns
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Cūkas, Govis, Kazas
Slimības: Mutes un nagu sērga
Izmeklējuma veids
Virusoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Aftozs materiāls, EDTA asinis

Metode/princips

OIE Manual Terr. ch. 2.1.8. Imūnfermentatīvā analīze (ELISA)

Metode ir akreditēta
Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 5 g no aftoza materiāla, slēgtā, sterilā, necaurlaidīgā konteinerī ar trīskārtīgu iepakojumu, vēlams 6 h laikā pēc parauga noņemšanas, aukstumā, ar brīdinājumu: "Izmeklējumiem uz Mutes un Nagu sērgu" un/vai stabilizētās asinis ne mazāk kā 3 ml, vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
61,21
Cena ar PVN, EUR
74,06
Mutes un nagu sērgas vīrusa specifiskais ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kazas, Zirgi
Slimības: Mutes un nagu sērga
Objekts

Dzīvnieku audi, aftozs materiāls, EDTA asinis

Metode/princips

Reālā laika reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija

Parauga daudzums, iepakojums

Aftu sienas (vismaz 2 cm2) un saturs. Arī sirds muskulis miokardīta gadījumā, piens, EDTA asinis (ne mazāk kā 3 ml), serums, ezofagālais - faringeālais svābs).

Audu paraugi jāiesūta glicerīna-fizioloģiskā bufera šķīdumā attiecībā 1:1 (pH 7,2-7,6). Blīvi noslēgtos vienreizlietojamos konteineros (aizskrūvējamos stobriņos) un ūdens necaurlaidīgā iepakojumā un papildus hermētiski noslēgtā, aizzīmogotā konteinerā, +5±3 °C.

Izmeklējuma ilgums (darba dienas, kopš parauga saņemšanas testēšanas vietā)
2
Cena bez PVN, EUR
59,16
Cena ar PVN, EUR
71,58