Kaķu koronavīrusa ģenētiskais materiāls
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi
Slimības: Kaķu infekciozais peritonīts
Izmeklējuma veids
Molekulāri bioloģiskie izmeklējumi
Objekts

Fekālijas, patoloģiskais materiāls (kaķu dzimtas dzīvnieki)

Metode/princips

Reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcija (RT-PĶR)

Parauga daudzums, iepakojums

Ne mazāk kā 2 g (fekālijas), fekālais svābs, svaigs patoloģiskais/klīniskais materiāls ūdens necaurlaidīgos, blīvi noslēgtos konteineros  (+5±3) °C

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
4
Cena bez PVN, EUR
36,38
Cena ar PVN, EUR
44,02