Kukaiņu sugas identifikācija, skaits
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Bites, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Suņi, Zirgi
Slimības: Kukaiņu identifikācija
Izmeklējuma veids
Parazitoloģiskie izmeklējumi
Objekts

Kukaiņi

Metode/princips

Mikroskopija/vizuāli

Parauga daudzums, iepakojums

Polietilēna iepakojums; ūdens necaurlaidīgā tarā, konservējošā šķīdumā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
15
Cena bez PVN, EUR
66,73
Cena ar PVN, EUR
80,74