Cito paraugs
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Aitas, Akvakultūras, Briežveidīgie, Cūkas, Govis, Kaķi, Kazas, Kažokzvēri, Laboratorijas dzīvnieki, Putni, Suņi, Zirgi
Slimības: Klīniskā bioķīmija, Hematoloģija, Hormoni
Izmeklējuma veids
Klīniski bioķīmiskie, hematoloģiskie un hormonu izmeklējumi
Objekts

Asinis/Urīns

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
Piemaksa par steidzamību asins, urīna klīniski morfoloģiskiem, bioķīmiskiem un hormonu izmeklējumiem
Cena bez PVN, EUR
5,00
Cena ar PVN, EUR
6,05
Estradiols
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 72 h, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
13,60
Cena ar PVN, EUR
16,46
Kortizols
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 72 h, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
18,45
Cena ar PVN, EUR
22,32
Progesterons
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 48 h, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
1
Cena bez PVN, EUR
13,60
Cena ar PVN, EUR
16,46
T3 brīvais
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi, Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 48 h, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
11,01
Cena ar PVN, EUR
13,32
T4 brīvais
Kategorija: Veterinārmedicīnas izmeklējumi
Sugas: Kaķi, Suņi
Slimības: Hormoni
Izmeklējuma veids
Hormonu izmeklējumi
Objekts

Atdalīts asins serums

Rādītāja stabilitāte atdalītā asins serumā 8 dienas, uzglabājot +2 līdz +8 °C

Metode/princips

ELFA

Parauga daudzums, iepakojums

200 μl vakuumstobriņā

Izmeklējuma ilgums (darba dienas)
2
Cena bez PVN, EUR
10,64
Cena ar PVN, EUR
12,87