l  l

Pagarināts INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta RETROUT īstenošanas termiņš

No. 2017. gada 1. oktobra tiek īstenots projekts “Baltijas jūras reģiona kā piekrastes zvejas tūrisma galamērķa izstrāde, veicināšana un ilgtspējīga apsaimniekošana” – RETROUT (nr. R065). 2020. gada pavasarī Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ tika noteikti ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi, tāpēc klātienē plānotie pasākumi tika atcelti. Tādejādi arī projekta noslēguma konferences organizēšana ieplānotajā laikā nebija iespējama un neizdevās noorganizēt arī projekta partneru mācību vizīti Latvijā un Lietuvā. Līdz ar to projekta īstenošana tika pagarināta no sākotnēji plānotā 2020. gada 31. septembra līdz 2021. gada 31. martam.

l
Foto: Jānis Bajinskis

Projekta īstenošanas laikā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskās institūta „BIOR” pētniekiem kopā ar pārējiem projekta partneriem ir izdevies pabeigt lielāko  daļu no projektā paredzētajiem darbiem:

  • ir pilnveidotas esošās un apgūtas jaunas taimiņu populācijas un to apdzīvoto upju novērtēšanas metodes;
  • ievākta, izvērtēta un projekta partneriem nosūtīta informācija par Latvijā īstenotajiem upju atjaunošanas projektiem un taimiņu populācijas stāvokli Latvijā;
  • kopā ar Latvijas partneriem novērtēta pieredze, kas iegūta valsts demonstrācijas objekta – Rīvas upes zivju ceļa – projektēšanas un izbūves laikā. Lai varētu novērtēt zivju ceļa pienesumu zivju dabiskās atražošanās nodrošināšanā, uzsākts arī monitorings augšpus aizsprosta esošajā Rīvas upes daļā.
l
Foto: Jānis Bajinskis
l
Foto: Jānis Bajinskis

Līdz 2021. gada martam projekta mērķi tiks sasniegti un noslēguma konference notiks tiešsaistē un BIOR pētnieki pabeigs ieplānotos darbus: īstenoto upju atjaunošanas projektu sekmju novērtēšanu un upju atjaunošanas projektu vadlīniju izstrādi, kas aizkavējusies ierobežoto fiziskās tikšanās iespēju dēļ.

l
Foto: Kaspars Abersons

Kopējās projekta izmaksas pēc projekta pieteikuma grozījumiem ir 3 131 812,28 € (85% ERAF finansējums) un 782 953,07 € (15% līdzfinansējums). “BIOR” daļa ir 105 405,43 € un līdzfinansējums ir 15 817,71 €.

 

Video par Rīvas upes izpēti apskatāms šeit.

Vairāk par projektu:

https://retrout.org/

https://www.facebook.com/RetroutBaltic

 

Publikācija sagatavota 01.10.2020.