EJZF pasākuma projekta Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” noslēgušās teorētiskās apmācības “Akvakultūras Ietekme uz vidi un karpu audzēšana (Karpu pavairošana, mazuļu audzēšana, preču zivju audzēšana, barošana, u.c.)”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi" ietvaros, projektā nr. Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ir noslēgušās teorētiskās apmācības “Akvakultūras Ietekme uz vidi un karpu audzēšana (Karpu pavairošana, mazuļu audzēšana, preču zivju audzēšana, barošana, u.c.)”. 

Šī gada 13. decembrī Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā, Tomes zivju audzētavā, norisinājās teorētiskās apmācības “Akvakultūras Ietekme uz vidi un  karpu audzēšana (Karpu pavairošana, mazuļu audzēšana, preču zivju audzēšana, barošana, u.c.)”, kas norisinās EJZF projekta Nr. 17-00-F02205-000001  ietvaros. Apmācības pulcēja 36 dalībniekus, kuri ieguva padziļinātas zināšanas karpu audzēšanā un par akvakultūras ietekmi uz vidi.  Apmācībās piedalījās 6 eksperti, kas dalījās savās zināšanās: Tatjana Ratņikova  (karpu audzēšanas speciāliste, LT),  Aldis Verners (VVD), Ģirts Baranovskis (DAP), Jēkabs Dzenis (DAP), Jānis Ozoliņš (SILAVA), Mārcis Ziņģis (BIOR).

Eksperti vadīja lekcijas un iesaistījās diskusijās par sekojošajām tēmām: 

  • Karpu pavairošana, vaislas zivis  (Tatjana Ratņikova, karpu audzēšanas un selekcijas speciāliste, Lietuva);
  • Akvakultūras ietekme uz vidi (vides aizsardzības prasības dīķsaimniecību izveidei un darbībai), (Aldis Verners, Valsts vides dienests);
  • Karpu audzēšana (Tatjana Ratnikova, karpu audzēšanas un selekcijas speciāliste, Lietuva);
  • Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai (Ģirts Baranovskis, Dabas aizsardzības pārvalde);
  • Jūras kraukļu (kormorānu) medīšanas atļaujas (Jēkabs Dzenis, Dabas aizsardzības pārvalde);
  • Informācija par ūdru aizsardzības plānu un turpmākajām darbībām (Jānis Ozoliņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava");
  • Karpu mazuļu audzēšanas pētījuma rezultāti (Mārcis Ziņģis, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR").

Pēc apmācībām no dalībniekiem saņemtas labas atsauksmes.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 149 718.32 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo


Publikācija sagatavota 14.12.2017.

APIC