EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros noslēgušās teorētiskās apmācības “Akvakultūras apmācības vidēja līmeņa speciālistiem”

Šogad no 25. līdz 28.septembrim viesnīcā “Sigulda”, EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001  „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros norisinājās institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra rīkotās teorētiskās apmācības “Akvakultūras apmācības vidēja līmeņa speciālistiem”. Apmācības pulcēja 14 dalībniekus no dažādām akvakultūras saimniecībām, kuri ieguva padziļinātas zināšanas par zivju audzēšanu recirkulācijas sistēmās un zivju produkcijas sagatavošanu.  Apmācības vadīja 4 eksperti no Somijas uzņēmuma “Clewer Aquaculture”, kas specializējas recirkulācijas sistēmu izstrādē un uzturēšanā:  akvakultūras pasniedzējs Pasi Korvonen, inženieris Martti Naukkarinen, ihtiologs Riitta Myyra, akvakultūras speciālists Jonni Virtanen.

Eksperti vadīja lekcijas un iesaistījās diskusijās par sekojošajām tēmām: 

  • Akvakultūras produkcija Eiropā un pasaulē;
  • Zivju bioloģija, audzēšanai izmantojamā ūdens parametri;
  • Recirkulācijas sistēmas, to ikdienas apkope, zivju veselība;
  • Ikru iegūšana, inkubācija;
  • Zivju barošana, augšana;
  • Barošanas uzsākšana, vidējais svars, šķirošana u.c.
  • Zivju kaušana, pirmapstrāde.

Šīs bija tikai vienas no projekta ietvaros plānotajām kolektīvajām apmācībām akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. Interesentus, kas vēlētos piedalīties turpmākās apmācībās un saņemt konsultācijas, aicinām sekot līdzi informācijai institūta “BIOR” mājas lapā.

Tāpat arī atgādinām, ka PVD reģistrētu akvakultūras audzētavu pārstāvjiem projekta ietvaros ir iespēja pieteikties arī individuālām konsultācijām, rakstot uz e-pasta adresi: Ilze.Rutkovska@bior.lv (t.: 67027108).

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo

Publikācija sagatavota 05.10.2018.