EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros noslēgušās apmācības “Akvakultūras apmācības eksperta līmeņa speciālistiem”

Šogad no 3. līdz 6.decembrim viesnīcā “Port Hotel” Ādažos, zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā, kā arī SIA “Vlakon” zivju audzētavā un zivju pārstrādes cehā, EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001  „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros norisinājās institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra rīkotās apmācības “Akvakultūras apmācības eksperta līmeņa speciālistiem - zivju audzēšana recirkulācijas sistēmās un zivju pirmapstrāde”. Apmācības pulcēja 10 dalībniekus no dažādām akvakultūras saimniecībām, kuri ieguva padziļinātas zināšanas par zivju audzēšanu recirkulācijas sistēmās un zivju produkcijas pirmapstrādi.  Apmācības vadīja eksperti no Somijas uzņēmuma “Clewer Aquaculture”, kas specializējas recirkulācijas sistēmu izstrādē un uzturēšanā.

Pirmās divas apmācību dienas tika veltītas teorētisko zināšanu nostiprināšanai sekojošās tēmās: 

  • Akvakultūras produkcija Eiropā un pasaulē;
  • Zivju bioloģija, audzēšanai izmantojamā ūdens parametri;
  • Recirkulācijas sistēmas, to ikdienas apkope, zivju veselība, biodrošība;
  • Ikru iegūšana, inkubācija;
  • Zivju barošana, augšana;
  • Barošanas uzsākšana, vidējais svars, šķirošana u.c.
  • Zivju kaušana, pirmapstrāde.

Trešajā dienā apmācības notika zivju audzētavā Tome un Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā. Šeit notika praktiskās nodarbības, kuru laikā apmācību dalībnieki veica zivju sekciju, apskatīja dažādas zivju patoloģijas, veica materiāla mikroskopiju. Zivju audzētavā praktikanti veica zivju šķirošanu, svēršanu un to sagatavošanu transportēšanai. Pēc šī darba katram dalībniekam bija jāveic aprēķini par zivju audzēšanas sistēmas darbību, ūdens apmaiņu baseinos, nepieciešamo skābekļa daudzumu, zivju blīvumu, barošanu, un citiem parametriem. Atsevišķa nodarbību daļa tika veltīta akvakultūrā būtiskāko ūdens analīžu praktiskai noteikšanai un rezultātu analīzei.

Ceturtajā noslēdzošajā apmācību dienā dalībniekiem notika praktiskās nodarbības zivju pārstrādes cehā. Dalībnieki iepazinās un ekspertu uzraudzībā veica zivju pirmapstrādi - svēršanu, apdullināšanu, nogalināšanu, atasiņošanu, atdzesēšanu un zivju sagatavošanu transportēšanai. Otrajā dienas daļā notika praktiskās nodarbības RAS sistēmā un ar dažādiem piemēriem veica zivju pašizmaksas aprēķinus.

Atgādinām, ka PVD reģistrētu akvakultūras audzētavu pārstāvjiem projekta ietvaros ir iespēja pieteikties arī individuālām konsultācijām, rakstot uz e-pasta adresi: Ilze.Rutkovska@bior.lv (t.: 67027108).

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 103 485.37 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 101 198.95 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo

Publikācija sagatavota 10.12.2018.

foto

 

foto

 

foto

 

logo