l

Noslēgts sadarbības līgums par projekta īstenošanu

Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti par  fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta nr. lzp-2020/2-0128 „Ķīmisko biomarķieru izvēle sabiedrības pārtikas piesārņotāju ekspozīcijas riska novērtējumam, pielietojot notekūdens paraugu analīzes” finansēšanu un īstenošanu. Sadarbības partnera projekta vadītājs – Estefanija Bogdanova.

Projektā ir paredzēta inovatīvu analītisko metožu izstrāde un biomarķieru noteikšanas pielietojums sabiedrības veselības novērtējumam pilsētvidē, analizējot pārtikas piesārņotāju (pesticīdi, mikotoksīni, PFAS) un pārtikas uzturvielu (vitamīni, lignāni) biomarķieru izplatību notekūdeņu sistēmās. Analītisko metožu pielietojums reālo notekūdens paraugu analīzēm sniegs informāciju par pārtikas piesārņotāju metabolītu izplatību, kā arī uztura lietošanas paradumiem iedzīvotāju vidū. Pētījumiem tiks izmantotas tandēma kvadrupola, Orbitrap, kā arī jonu ciklotrona rezonanses masspektrometrijas metodes, savukārt paraugi regulāri tiks savākti no notekūdens attīrīšanas iekārtām no dažādām pilsētām Latvijā. Papildus tiks veikti eksperimenti par biomarķieru stabilitāti apkārtējās vides apstākļos. Projekts sekmēs zināšanas par sabiedrības veselību un pārtikas drošību, kā arī  par instrumentālo metožu pielietojamību notekūdens epidemioloģijas jomā.

Projekta ilgums ir 13 mēneši (01.12.2020. – 31.12.2021.) un Institūta BIOR finansējums 25 761,00 EUR, kas ir 100% apmērā finansēts no valsts budžeta.