logo

Noslēgts līgums ar Studiju un zinātnes administrāciju par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr.lzp-2018/2-0266 ”Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir noteikt zarnu mikrobioma atšķirības ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem vecumā no 19-64 gadiem (n=600). Darba uzdevumos iekļauta ikdienas uztura datu vākšana, izmantojot pārtikas patēriņa biežuma anketu, 24 stundu atcerēšanās anketu un divas uztura dienasgrāmatas, kā arī anketas par sociāldemogrāfisko stāvokli, veselības rādītājiem un slimību vēsturi.  Tiks veiktu dalībnieku antropometrisko rādītāju mērījumi un vākti fēču paraugi, kas tiks analizēti, izmantojot 16S amplikonu sekvenēšanu. Sagaidāms iegūt ar ikdienas uzturu uzņemtās enerģijas un uzturvielu daudzumu atšķirības piecās pētāmajās grupās – regulāriem nesaldinātu skābpiena produktu lietotājiem, vegāniem, celiakijas pacientiem, hronisku aknu saslimšanu pacientiem un kontroles grupai – veseliem dalībniekiem, bez uztura ierobežojumiem. Tiks noteiktas arī zarnu mikrobioma atšķirības šajās grupās, kā arī iegūto uztura un sekvenēšanas datu saistība ar sociāldemogrāfiskajiem un antropometriskajiem rādītājiem. Projekta rezultāti tiks atspoguļoti zinātniskajās publikācijās sabiedrības veselības un molekulārās bioloģijas jomās; izklāstīti starptautiskās konferencēs. Pētījuma procesā tiks iesaistīti arī jaunie pētnieki – studenti, un, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiks izstrādāti promocijas darbi doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Projekta ilgums ir 24 mēneši un kopējais finansējums - 199 738 EUR, kas ir 100% apmērā finansēts no valsts budžeta.

 

Publikācija sagatavota 10.12.2018.