l

Noslēgts līgums par projekta īstenošanu

Noslēgts līgums Nr. 6-2/92 ar Latvijas Zinātnes padomi par Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa 2020.gada gada zinātnieku individuālā projekta nr. lzp-2020/2-0150 “Uz augstas izšķirtspējas masspektrometriju balstītas jaunas metodoloģijas izstrāde sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju” īstenošanu. Projekta vadītāja vadošā pētniece Iveta Pugajeva. 

Projekta galvenie mērķi ir radīt zināšanas un izpratni un attīstīt uz notekūdeņiem balstīto epidemioloģijas pieeju Latvijā, kā arī Baltijas valstīs, lai iegūtu atbilstošu epidemioloģisko informāciju par iedzīvotāju dzīvesveida paradumiem, sabiedrības veselību un labklājību, tostarp epidēmijas vai pandēmijas laikā, kad tiek ieviesta cilvēku sociālā izolēšanās un pārvietošanās ierobežojumi. Šādas pieejas princips ir balstīts uz pilsētu vai specifisku notekūdeņu monitoringu, lai novērtētu izvēlēto biomarķieru koncentrāciju, piemēram, farmakoloģiski aktīvo zāļu atliekas, ar alkoholu un tabaku saistītos metabolītus.

Projekta īstenošanas laikā ir plānots izstrādāt jaunas, uzticamas metodes, kuru pamatā ir augstas izšķirtspējas masspektrometrijas noteikšana, kas nodrošinās izcilu jutību, reproducējamību, augstu efektivitāti, lai noteiktu izvēlētos biomarķierus vai veiktu nemērķētu skrīningu. Izstrādātās metodes tiks pielietotas notekūdeņu monitoringam, lai novērotu šo marķiervielu koncentrāciju maiņas tendences noteiktā laika posmā. Iegūtie dati sniegs izpratni par sabiedrības veselību un labklājību, vai pretēji - par paaugstinātu depresijas vai stresa sajūtu, ko veicina pandēmijas rezultātā ieviestie ierobežojumi un cilvēku sociālā izolēšanās.

Projekta ilgums ir 13 mēneši (01.12.2020. – 31.12.2021.) un kopējais finansējums 100 389.00 EUR, kas ir 100% apmērā finansēts no valsts budžeta.

Publikācija sagatavota 01.12.2020.