logo

Noslēgts līgums Nr. 10-5/69 ar Studiju un zinātnes administrāciju par Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr.lzp-2018/2-0361 ”Uz pilna genoma analīzi balstīts vides Listeria ģints baktēriju raksturojums un to nozīme atgremotāju listeriozē un veselībā” īstenošanu.

Attīstoties modernajām pētniecības tehnoloģijām, ir novērots, ka mikroorganismu dažādība apkārtējā vidē ir daudz lielāka, nekā iepriekš uzskatīts. Šajā pētniecības projektā ir plānots raksturot Listeria ģints baktēriju daudzveidību, kas dzīvo apkārtējā vidē, un to nozīmi atgremotāju listeriozes ierosināšanā un pārtikas produktu mikrobioloģiskajā piesārņojumā. Baktēriju raksturošanai tiks izmantota pilna genoma sekvenēšana, kas sniegs plašu informāciju par pētāmajiem izolātiem, to savstarpējo radniecību, virulences molekulārajiem faktoriem un antimikrobiālo rezistenci. Pētījumā tiks raksturoti un salīdzināti Listeria ģints pārtikas un veterinārie izolāti no valsts L. monocytogenes uzraudzības programmām, kas tiks papildināti ar speciāli ievāktiem vides paraugiem. Unikālā veterināro izolātu kolekcija ietver galvenokārt L. monocytogenes, kā arī L. innocua un L. seeligeri, kas līdz šim ir maz pētītas un tiek uzskatītas par nepatogēnām sugām. Iegūtie rezultāti kopā ar epidemioloģiskajiem datiem ļaus identificēt riska faktorus un samazināt listeriozes saslimstību starp atgremotājiem, kā arī dos ieskatu baktēriju pārnesē no vides uz dzīvniekiem un lauksaimniecības pārtikas produktiem, kas ir īpaši nozīmīgi drošas un nekaitīgas pārtikas ražošanā.

Projekta ilgums 24 mēneši un kopējais finansējums ir 198 910 EUR, kas ir 100% apmērā finansēts no valsts budžeta.

Publikācija sagatavota 2018. gada 10. decembrī.