Noslēdzies projekts “Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos”

Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursa „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” Institūta “BIOR” projekts “Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos” (Reģ.Nr.1 08/42/2020) ir noslēdzies.

Īstenojot projektu, Institūta “BIOR” zinātnieki sasnieguši sekojošus rezultātus:

  1. izstrādātas un ieviestas trīs analītiskās masspektrometrijas metodes ar mērķi nodrošināt plaša ķīmisko piesārņotāju klāsta detektēšanu apkārtējās vides objektos;
  2. atbilstoši projekta sadarbības partnera Valsts Vides dienesta (turpmāk - VVD) ierosinājumam izstrādātās analītiskās metodoloģijas tika pielietotas piesārņoto vietu izpētei sešos objektos. Rezultātā iegūta daudzveidīga informācija par piesārņojošo vielu saturu šajos objektos, ieskaitot toksisko metālu, farmaceitisko savienojumu un naftas produktu koncentrāciju;
  3. tika organizētas VVD inspektoru apmācības par ķīmisko vielu noteikšanas iespējām apkārtējās vides objektos. Kopumā apmācībās piedalījās 40 dalībnieki, kas pārstāvēja četras institūcijas – VVD, Institūtu “BIOR”, LVAFA un VARAM.

Institūts “BIOR” turpinās uzturēt projekta ietvaros izstrādātās metodes un atbilstoši VVD pieprasījumam veiks apkārtējās vides paraugu analīzes, nosakot piesārņotāju koncentrāciju.

 

Projekta sadarbības partneris: Valsts vides dienests.

Projekta īstenošanas periods no 2020.gada 1.augusta līdz 2021.gada 30.jūlijam.

Kopējās projekta izmaksas ir 27 250 EUR.

 

Publikācija sagatavota 19.08.2021.