Kriptosporidiozes un žiardiozes sastopamību liellopos Latvijā Vienas Veselības kontekstā

Institūta “BIOR’’ pētniecības projekta „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) ietvaros sagatavota publikācija Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvā biļetenā "Veterinārais žurnāls" rudens izdevumā (#3/2020) par tēmu "Kriptosporidioze un žiardioze liellopos Latvijā Vienas veselības kontekstā" (autori: Deksne G., Mateusa M., Ozoiliņa Z.), lai iepazīstinātu Latvijas veterinārārstus ar aktuālo pētījumu rezultātiem par patogēnu sastopamību liellopos Latvijā un ar tiem saistītiem riska faktoriem dzīvnieku veselībai.