Jauna metode mājputnu apdullināšanai - zema atmosfēras spiediena (LAPS) izmantošana mājputnu apdullināšanai

EFSA sniegusi pozitīvu atzinumu par "TechnoCatch, LLC" izstrādāto pieteikumu “Par zema atmosfēras spiediena (LAPS) izmantošanu mājputnu apdullināšanai”. EK šobrīd veic grozījumus normatīvajā regulējumā, lai iekļautu LAPS metodi Regulas 1099/2009 1. pielikumā. Tas ļaus dalībvalstīm mājputnu kautuvēs pirmskaušanas apdullināšanai izmantot LAPS metodi.

Saites

LAPS - Low Atmospheric Pressure Stunning