Iznomātie nekustamie īpašumi

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” šobrīd nepiedāvā iznomāt īpašumus.