logologo

Īstenots Zivju fonda projekts Nr. 1.6. “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāves dalība kursos „Genetics in support of fisheries and aquaculture management”, Portugālē”

Latvijas Zivju fonda pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” ietvaros tika nodrošināta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta zinātniskās asistentes Amandas Lazdiņas dalība apmācības kursos „Genetics in support of fisheries and aquaculture management”, Portugālē, Algarves Universitātē, kas notika 2019. gada 17. – 19.  septembrī. Apmācības deva iespēju iegūtu jaunas zināšanas par ģenētikas praktisko pielietošanu zivju resursu pētniecībā, zivsaimniecībā un zivju resursu atražošanā, t.sk. evolūcijas, kvantitatīvās un populācijas ģenētisko pētījumu jomā. Kurss iepazīstināja ar virkni ģenētisko un genomu rīku, ūdens dabas resursu pārvaldību, kā arī izmaksu un ieguvumu kritisku novērtējumu. Apmācībās tika pielietota sekojoša programmatūra un aparatūra: Gene pop; R-studio; Structure; Geneclass; Cervus.

Projekta īstenošanai publiskais piešķirtais finansējums  1730 EUR,  institūta līdzfinansējums 200 EUR apmērā.

Prezentācija.