logologo

Īstenots  Zivju fonda projekts Nr. 1.5. “Zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvja dalība simpozijā „Food Safety and Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture”, Vācijā, Drēzdenē”


Latvijas Zivju fonda pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” ietvaros no 2019. gada 9.septembra līdz 11 septembrim institūta “BIOR” zivju resursu pētniecības departamenta pētnieks Rūdolfs Tutiņš piedalījās starptautiskajā EIFAAC simpozijā „Food Safety and Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture”. Projektu finansēja Zivju fonds (projekts nr. 1.5.). Pasākums notika divās paralēlās sesijās, kurās dalībnieki prezentēja pētījumus un diskutēja par pārtikas drošību, sertifikāciju, diadromo zivju aizsardzību un zivju resursu apsaimniekošanas izaicinājumiem. Notika posteru sesija, kurā arī pārstāvis no Latvijas interesentus iepazīstināja ar institūtā “BIOR” veiktu pētījumu par foreļu dzīvotņu vērtējumu (THS).

Projekta īstenošanai publiskais piešķirtais finansējums  980.00 EUR,  institūta līdzfinansējums 180.00 EUR apmērā.

Posteris.

l