logo logo  logo

Īstenots Zivju fonda projekts “Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas izveide”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr.2.17 “Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas izveide”.

Projekta īstenošanas gaitā tika izveidota Latvijas ihtiofaunai raksturīgo zivju mulāžu ekspozīcija, lai uzskatāmi informētu sabiedrību par zivju sugām, to ekoloģiju un pētījumiem Baltijas jūrā un iekšējos ūdeņos. Ekspozīcija ietver 14 saldūdens zivju sugas (līdaka, rauda, asaris, rudulis, līnis, ausleja, karūsa, plaudis, zandarts, plicis, ķīsis, sapals, pīkste, akmeņgrauzis) un 14 jūras zivju sugas (brētliņa, reņģe, salaka, trīsadatu stagars, menca, plekste, akmeņplekste, lucītis, zaķzivs, ziemeļu buļļzivs, četrragu buļļzivs, apaļais jūras grundulis, jūras vēdzele, vējzivs). Zivju mulāžu ekspozīcija izvietota divās stikla vitrīnas ar dekorācijām. 

Institūta ”BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki aktīvi piedalās dažādos zinātnes popularizēšanas pasākumos, līdz ar to zivju mulāžu ekspozīcija sniegs iespēju uzskatāmi parādīt zivis to dabiskajos izmēros ar sugām raksturīgajām pazīmēm. Lai nodrošinātu ekspozīcijas izbraukumus, projekta ietvaros tika izgatavoti divi mobilie stendi, kas nodrošinās iespēju ekspozīciju demonstrēt ne tikai institūta ”BIOR” telpās Rīgā, bet arī citviet Latvijā, tādējādi paplašinot mērķauditoriju.  

Projekts īstenots laika posmā no 2018. gada maija līdz novembrim. Publiskais piešķirtais finansējums 12 090,00 EUR apmērā. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
 

Publikācija sagatavota 30.11.2018.


foto