logo     lad 
 

Laikā no š.g. 12. – 16.jūnijam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta „BIOR” pētnieks Guntars Strods īstenoja projektu nr. 1.8. “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos „Introduction to abundance estimation from fisheries acoustic surveys”, Dānijā” ar mērķi iegūt pamatzināšanas un prasmes hidroakustisko reisu organizēšanā, akustisko datu pirmapstrādē „Echoview” programmā un analīzē atvērtā koda programmā „R”. 

Dalība kursos sniedza iespēju apgūt jaunākās tendences zivju hidroakustisko uzskaišu reisu organizēšanā, akustisko datu apstrādē un statistiskajā krājumu lielumu un struktūras aprēķināšanā, kas turpmāk dos iespēju efektivizēt un uzlabot brētliņas un reņģes krājumu apsekošanu, uzskaiti un novērtēšanu, nodrošinot šo krājumu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu. Semināra prezentācija pieejama šeit.

Publiskais piešķirtais  Zivju Fonda finansējums ir 2046.00 EUR.

Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Publikācija sagatavota 2017.gada augustā