logo  logo 

 

Laikā no š.g. 10. – 16.septembrim  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas vadītāja un pētniece Rutas Mednes īstenoja projektu nr. 1.5. “Zinātniskā institūta BIOR pārstāves dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „8th International Symposium on Sturgeons”, Austrijā”.

Pasākuma laikā notika zinātniskā konference, politikas forums un HELCOM darba grupas tikšanās. 

  • Zinātniskā konference notika trīs paralēlās sesijās. Konferencē bija ziņojumi par storu audzēšanu, storu ģenētiku, storu aizsardzības pasākumiem, kuri tiek realizēti dažādās valstīs un dažādos kontinentos, par storu ikru ieguvi (mazuļu audzēšanai un kaviāram), kaviāra kvalitātes rādītājiem, kā arī par storu selekciju, poliploīdu ieguves metodēm un riskiem. Iegūtās zināšanas BIOR pārstāve izmantos, lai konsultētu Latvijas uzņēmējus. 
  • Politikas foruma laikā notika diskusijas par storu resursu aizsardzību, ikru iegūšanu un tirgu, kurā dažādu valstu pārstāvji iepazīstināja ar lielākajām problēmām, storu ražošanas un aizsardzības jautājumos.  Diskusijās tika apspriestas problēmas un piedāvāti risinājumi. Rezultātā tika izstrādāts Politikas dokumenta melnraksta versija, kas tiks izsūtīta visiem dalībniekiem, apspriešanai. Izstrādātais dokuments tiks nosūtīts Eiropas Padomei lēmumu pieņemšanai.
  • HELCOM darba grupas tikšanās (slēgta tikšanās tikai aicinātiem pārstāvjiem, t.sk. BIOR pārstāvei). HELCOM darba grupas sanāksmē tika diskutēts par stores (Acipenser oxyrinchus) atjaunošanas darba plāna izstrādi. Pieņemts lēmums sagatavot un iesniegt HELCOM  Storu aizsardzības pasākumu plānu, kurš jāizstrādā līdz 2018. gada martam.

Prezentācija par konferenci piejama šeit

Publiskais piešķirtais Zivju Fonda finansējums ir 1654.00 EUR.

Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 2017.gada septembrī