logo logo  logo

Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr. 1.8. „Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāves dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē “We R Aquaculture 2018", Francija, Monpelje

Laikā no š.g. 25. līdz 29. augustam notika ikgadējā Eiropas akvakultūras konference Francijā, Monpeljē “We R Aquaculture 2018", Francija, Monpelje”. Vadošā pētniece Ruta Medne iepazīstināja konferences dalībniekus ar institūtā BIOR veiktajiem zivju labturības novērtējuma pētījumiem, kā arī ar zinātniskā institūta "BIOR" ilggadīgo pieredzi migrējošo zivju atražošanā, populācijas uzturēšanā un savvaļas lašu slimībām. Rezultātā ir iegūtas plašākas zināšanas par jaunākajiem pētījumiem un to rezultātiem, apspriesti jaunākie pētījumi un atziņas ceļotājzivju atražošanā, ģenētikā, veselības, labturības u.c. jomās, kā arī par jaunākajām audzēšanas biotehnoloģijām. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas, sniedzot zinātniski pamatotus atzinumus, pašvaldībām par zivju resursu atražošanu un Zivju fonda padomei par Zivju fondā iesniegtajiem projektiem. 

Prezentācija pieejama šeit

Projekta īstenošana notika laika posmā no 2018. gada maija līdz septembrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 2320.00 EUR apmērā. 

Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 21.09.2018.