l l l

Īstenoti Zivju Fonda projekti „Mencu aknu parazītu sugas identifikācija” un „Latvijas zušu novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru”

Nr.2.3. „Mencu aknu parazītu sugas identifikācija”.

Menca ir nozīmīgākā plēsēju zivs suga Baltijas jūrā. Austrumbaltijas mencas populācija pēdējos gados ir būtiski samazinājusies, ko sekmējuši ne tik daudz zvejnieki, kā vides izmaiņas Baltijas jūrā. Galvenie faktori, kas neļauj mencas krājumam atjaunoties ir sliktie hidroloģiskie apstākļi, kā arī mencas vājā nobarotība. Pēdējos gados menca Baltijas jūra kļūst aizvien vājāka, tā nespēj uzkrāt enerģija rezerves.

 Viena no slimībām, kura var nozīmīgi ietekmēt mencu veselību un augšanas ātrumu ir nematožu invāzija, kas ir saistīta ar pelēko roņu daudzuma pieaugumu Baltijas jūrā.

Lai precīzi novērtētu parazīta ietekmi uz mencas veselību un iespējamo ietekmi uz mencas krājumu, kā arī risku cilvēka veselībai, ir jānosaka parazīta suga. Lai noteiktu parazīta sugu, tika veikti padziļināti laboratoriskie izmeklējumi, izmantojot molekulārās analīzes metodes.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2019.gada aprīļa līdz oktobrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 1615.00 EUR apmērā.

 

Nr.2.4. „Latvijas zušu novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru”.

Eiropas zutis ir viena no 21. gadsimta apdraudētākajām zivju sugām Eiropā. To krājums sāka sarukt jau pagājušā gadsimta 80. gados un nav uzrādījis atkopšanās pazīmes. Zinātniskais padoms jau vairākus gadus aicina samazināt cilvēka ietekmi uz šīs vērtīgās sugas populāciju, samazinot gan zveju, gan uzlabot vides stāvokli visā zušu izplatības areālā. Uzlabot vides stāvokli nozīmē samazināt hidroloģisko šķēršļu ietekmi uz zušu migrāciju un samazināt piesārņojuma ietekmi uz zušu veselības stāvokli.

Šajā pētījumā analizēts kopējo lipīdu daudzums uz nārstu migrējošajos zušos, lai novērtētu to spēju sekmīgi veikt nārsta migrāciju, kā arī analizēts noturīgo organisko piesārņotāju (NOP) un smago metālu koncentrāciju, kas ietekmē lipīdu uzkrāšanās efektivitāti.

Projekta ietvaros sagatavota populārzinātniskā publikācija “Eiropas zušu nārsta migrācijas un nārsta potenciāls” un publicēta lauku tīkla zivsaimniecības sadaļā:   http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/eiropas-zusu-narsta-migracijas-un-narsta-potencials

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2019.gada maija līdz novembrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 9394,40 EUR apmērā.

 

Projektu īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.