Institūts "BIOR" uzsāk jauna pētījuma īstenošanu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 2022.gadā saņēmis atbalstu jaunam lauksaimniecībā izmantojamam
zinātnes pētījumam “Per- un polifluoralkil savienojumu analītiskās metodes izstrāde pārtikai un piesārņojuma līmeņu noteikšana Latvijas dzīvnieku izcelsmes produktos, dārzeņos un augļos”.

Darba uzdevumi projektā:

  • Izstrādāt un validēt analītisko metodi PFAS grupas savienojumu noteikšanai pārtikā, nodrošinot procedūras jutības atbilstību EK piedāvāto normu projektam (20212gada maijs – septembris).
  • Veikt PFAS grupas savienojumu noteikšanu Latvijas dzīvnieku izcelsmes produktos (Baltijas jūras zivīs, cūkgaļā, olās), graudu produktos (graudi, maize), dārzeņos un augļos (kopā vismaz 120 paraugi) (2022.gada jūnijs – oktobris).
  • Apkopot iegūtos rezultātus un nosūtīt datus EFSA saskaņā ar EK rekomendāciju un pamatot Latvijas nacionālo pozīciju par plānotajām izmaiņām ES normatīvajos aktos par PFAS (2022.gada septembris – oktobris).

 

Informācija sagatavota 11.03.2022