logo  logo

2018. gadā Institūts “BIOR” piedalās sekojošu zinātnes projektu ieviešanā:

1. Zinātniski pamatoti labas ražošanas prakses ieteikumi Campylobacter spp. Izplatības samazināšanai svaigā putnu gaļā. Projekta mērķis ir noskaidros Campylobacter spp. Izplatību svaigā putnu gaļā, novērtēt izplatību ietekmējošos faktorus un izstrādāt zinātniski pamatotus labas ražošanas prakses ieteikumus Campylobacter spp. Izplatības samazināšanai;

Gala atskaite

2. Nanomateriālu satura un iespējamo risku novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā. Projekta mērķis ir, pamatojoties uz projekta rezultātiem, nodrošināt iespēju noteikt nanomateriālu un to iespējamo risku pārtikā un pārtikas iepakojumā. Pašreiz Latvijā nav iespējams noteikt nanomateriālu saturu pārtikā un pārtikas iepakojumā;

Gala atskaite

3. Kukaiņu mainīgās faunas lomu zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnese un izplatības riska dinamika Latvijā. Projekta mērķis ir iegūt informāciju par vietējo un invazīvo svešzemju kukaiņu sugu (vektori) klātbūtni Latvijas iespējamās riska vietās un cilvēku un dzīvnieku veselībai bīstamo patogēnu klātbūtni tajos;

Gala atskaite

4. Iespējamie E hepatīta izplatības riski Latvijā. Projekta mērķis ir E hepatīta monitorings mājas un meža cūkās un to gaļas produktos, kas rezultātā sniegs informāciju par E hepatīta izplatību. Monitoringa rezultāti kalpos kā agrā brīdināšanas sistēma, kas dos tūlītēju signālu E hepatīta apkarošanas uzsākšanai;

Gala atskaite

5. Āfrikas cūku mēra endēmijas attīstības risks meža cūku populācijā Latvijā. Projekta mērķis ir noskaidrot ĀCM iespējamo cirkulācijas dinamiku Latvijā un tās ietekmi uz meža cūku populāciju kopš epiziotomijas sākuma.

Gala atskaite

23.01.2018.