logo

logo logo logo 

Institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki iepazīstinās ar pētījumu par upes nēģiem Kurzemes piekrastē

Upes nēģa zveja Latvijā ir vēsturiski nozīmīga, ņemot vērā senās zvejniecības nozares tradīcijas un kultūrvēsturisko vērtību. Lai novērtētu un uzlabotu upju nēģu populācijas stāvokli Kurzemē, piemēram, nodrošinot piekļuvi nārsta vietām pār šķēršļiem, “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki sadarbībā  ar Klaipēdas Universitāti īsteno projektu „Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310.

Projekta ietvaros 7. decembrī Kurzemē Pāvilostas novadpētniecības muzejā tiek organizēts informatīvs pasākums, kurā Latvijas un Lietuvas pētnieki pastāstīs par projekta gaitu un nozīmi Kurzemes piekrastes nēģu zvejniecībā, kā arī izteiks pateicību zvejniekiem, kas atdod “BIOR” iezīmēto nēģu zīmītes. Piedaloties oficiālai zivju izlaišanas komisijai, ko pārstāv Valsts vides dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī pašvaldības pārstāvis, vaislas nēģi tiks pārvesti uz tiem upes posmiem, kur nēģi dabīgi netiek klāt aizgāzumu vai dambju dēļ, tādējādi paplašinot nēģu izplatības areālu. Savukārt pie Rīvas upes tiks demonstrēta nēģu iezīmēšana un palaišana.

LAMPREY projekta mērķis ir nostiprināt ilgtspējīgu, uz zinātniskiem pētījumiem balstītu nēģu krājumu pārvaldību, līdzsvarojot šā nozīmīgā dabas resursa izmantošanu un saglabāšanu Latvijā un Lietuvā. Projekta ietvaros institūta “BIOR” pētnieki novērtē upes nēģu krājumu apjomu un apsaimniekošanas plānošanu Latvijā un Lietuvā, zvejas ietekmi uz nēģu populāciju, tiek izstrādāta arī vienota krājuma novērtējuma metode.

Nēģu sarežģītā dzīves cikla dēļ to resursa stāvokli ir grūti novērtēt, tādēļ blakus klasiskajām pētījumu metodēm tiks izmantota molekulārā pieeja, lai nodalītu dažādas populācijas, noteiktu migrējošo masu izmēru un stāvokli, kā arī lai nodalītu bioloģiski vienotas grupas. 

Projekta gaitā tiks izstrādāti ieteikumi ilgtermiņa kopīgo nēģu krājumu saglabāšanai Latvijā un Lietuvā, uzlabojot kopējo zivsaimniecības politiku.
Kopējais projekta finansējums ir 353 400 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 300 390 EUR. Institūta BIOR finansējums ir 132 000 EUR, t.sk. 85%ERAF finansējums 112 200 EUR. 

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu; Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu   

Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2018. – 31.03.2019.). 
 

foto

foto

foto

foto

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.