Institūta “BIOR” vadošais pētnieks D.Začs piedalīsies starptautiskā zinātnieku simpozijā “39th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants “Dioxin 2019””

 

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” ietvaros vadošais pētnieks Dzintars Začs periodā no 25. līdz 30. augustam piedalās starptautiskajā zinātnieku simpozijā “39th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants “Dioxin 2019”” (Kioto, Japāna). Konference tiek veltīta noturīgo organisko piesārņotāju (NOP) problēmām un to risinājumiem.  Ņemot vērā to, ka NOP problēmu pētījumi ir viens no svarīgiem Institūta “BIOR” darbības virzieniem, dalībai konferencē ir liela nozīme, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pieredzi šajā jomā. Konferencē tiks prezentēta inovatīva analītiskā metode hlorēto parafīnu satura noteikšanai pārtikas produktos, izmantojot augstas izšķirtspējas masspektrometriju.  

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

22.08.2019.

l