Institūtā „BIOR” sekmīgi pabeigta projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 īstenošana

 

30.augustā ir noslēdzies pēdējais projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 īstenošanas posms, kurā tika pabeigti pētījumi un apkopoti projekta rezultāti. Visā projekta īstenošanas laikā ir izstrādātas deviņas, plašu ķīmisko piesārņotāju grupu aptverošas, instrumentālās metodes, kas balstītas uz gāzu un augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfiju ar tandēma masas spektrometriju, kā arī augstas izšķirtspējas Orbitrap, nolidojuma laika (TOF) un Furjē transformācijas jonu ciklotrona rezonanses (FTICR) masas noteicēju esošo un potenciāli jauno ķīmisko piesārņotāju noteikšanai. Izstrādātās metodes tika izmantotas pārtikas un vides paraugu testēšanā, analizējot vairāk kā 300 paraugus.  Informāciju tika iegūta par tādiem būtiskiem piesārņotājiem, kā policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO), mikotoksīni, farmaceitisko produktu atliekvielas un noturīgiem organiskiem piesārņotāji (NOP). Tika analizēts plašs produktu klāsts – alus, pārtikas eļļas, piens, mājputnu un lopkopības produkti (olas, gaļa, savvaļas dzīvnieku gaļas u.c.), kā arī zivsaimniecības produkti.

Bioloģisko piesārņotāju izpētē visā projekta īstenošanas periodā ir izstrādātas seša molekulāras bioloģijas un bioķīmijas metodes, kas ir būtisks solis jaunāko un efektīvāko metožu ieviešanā ne tikai nacionālajā, bet arī Baltijas valstu mērogā. Izstrādātās metodes tika salīdzinātas ar esošajām, klasiskajām diagnostikas metodēm un pētījumu rezultāti apliecināja jauno metožu efektivitāti un precizitāti.

Izstrādātās molekulārās bioloģijas un bioķīmiskās metodes tika sekmīgi izmantotas rūpnieciskajos pētījumos, veicot testēšanu vairā kā 570 pārtikas un vides paraugiem. Jaunās paaudzes sekvenēšanas metodes efektivitāte tika pārbaudīta L.monocytogenes izraisīto saslimšanu izmekēšanā, kas notika vairākās Eiropas valstīs un kur informāciju no Latvijas pieprasīja Eiropas references laboratorija.

Lai nodrošinātu projektā iegūto zināšanu pārnesi, uzņēmēju un sabiedrības infromēšanu par projekta pētījumu rezultātiem, projekta laikā ir publicēti 12 zinātniskie raksti žurnālos ar augstu citējamību, kas iekļauti SCOPUS un Web of Science datu bāzēs, novadīti divi semināri uzņēmējiem, zemniekiem un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem, notikusi piedalīšanās septiņās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī sagatavoti publicēšanai divi populārzinātniskie raksti.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 448 530,90 (no kurām  ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 381 251,26 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 639,82).

Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017. – 30.08. 2019).

 

Informācija sagatavota 30.08.2019.

l