Institūta “BIOR’’ pētniecības projekta „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) noslēguma sanāksme

2020. gada 2. novembrī ZOOM vidē tika organizēta Institūta “BIOR’’ pētniecības projekta „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) noslēguma sanāksme, kurā potenciālie gala patērētāji (pārstāvji no nozaru ministrijām (ZM, VM, IZM), kompetentām valsts pārvaldes iestādēm (VIAA, PVD, VI, SPKC), augstākās izglītības iestādēm (LLU; RSU), nozaru asociācijām (LĀB, LVB)) tika informēti par pētījumu rezultātiem, kā arī pārstāvji tika iepazīstināt ar Ekselences centra Pārtikas parazitāro patogēnu jomā konceptu.

https://youtu.be/ecRLJNGc-3Y