Institūtā “BIOR” ir uzstādīta unikāla iekārta: ultraaugstas izšķirtspējas masspektrometrs

Zinātniskajā institūtā “BIOR” ir uzstādīta unikāla iekārta: ultra augstas izšķirtspējas Furjē transformācijas jonu ciklotrona rezonanses (ICR) masspektrometrs (MS) pētījumiem par ķīmisko vielu saturu pārtikas produktos, kas iegādāta ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 ‘’Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālas kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 

Ciklotrona rezonanses MS iekārtas pielietojums pārtikas jomā ir novitāte pat pasaules līmenī. 

Ultraaugstas izšķirtspējas Furjē transformācijas jonu ciklotrona rezonanses masspektrometru izmantos pētījumos par  ķīmisko piesārņotāju ultrazemu koncentrāciju izplatību apkārtējā vidē un pārtikas produktos. Tādējādi, pilnveidojot sarežģītus vides paraugu pētījumus, tiks saīsināts analīžu veikšanas laiks un palielināts analizējamo savienojumu skaits, veicot analīzes ļoti zemā koncentrācijā ar minimālu paraugu sagatavošanas un procedūru skaitu.

Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs ir pārliecināts, ka jaunā iekārta ļaus būtiski paplašināt pārtikas un vides laboratoriskos izmeklējumus, savukārt instrumentālo metožu jutība, precizitāte, selektivitāte un izstrādāto metožu ātrums un pielāgojamība dažādu paraugu analīzēm ir viens no priekšnoteikumiem sadarbībai starp dažādām institūcijām zinātniskā līmenī, lai nodrošinātu vietēja un starptautiska līmeņa sadarbības pētījumus vides epidemioloģijas, sabiedrības veselības, apkārtējās vides un pārtikas drošības jomās.

Kopumā saskaņā ar zinātniskā institūta “BIOR” attīstības stratēģiju projekta ietvaros līdz 2020. gadam pavisam tiks iegādāti 14 pētniecības iekārtu komplekti.

“BIOR“ direktors Aivars Bērziņš uzskata, ka tehnoloģiskās bāzes stiprināšana veicinās institūta starptautisko atpazīstamību ne tikai Eiropas, bet arī pasaules mērogā, piesaistot vadošus ārvalstu pētniekus un ekspertus pētnieciskai darbībai, zināšanu un pieredzes pārnesē un starptautisku projektu īstenošanā pārtikas, vides un sabiedrības veselības problēmu risināšanai.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017.gada novembra līdz 2020.gada septembrim. 

furje

 

Publikācija sagatavota 28.02.2018.

logo