Informācija plašākai Latvijas sabiedrībai par aktuālajiem pētījumiem Pārtikas parazitāro patogēnu jomā

Latvijas sabiedrība TV raidījumā "Rīta Panorāma" tika informēta par Institūta “BIOR’’ pētniecības projekta „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) ietvaros uzsākto pētījumu par Echinococcus spp. sastopamību mājas suņos Latvijā, kas noris sinerģijā ar programmas Apvārsnis 2020 Eiropas Apvienotās Programmas līdzfinansētā akcijā Nr. 773830 “Viena Veselība” (European Joint Programme Cofund actions One Health) projektu MEmE: Multidisciplinārs pētījums par Echinococcus multilocularis un E. granulosus s.l. Eiropā: diagnostikas metožu izstrāde un saskaņošana pārtikas ķēdē (Multi-centre study on Echinococcus multilocularis and granulosus s.l. in Europe: development and harmonization of diagnostic methods in the food chain), kas nodrošinās pēcdoktorantūras pētījumu ilgtspējīgu attīstību.

https://www.youtube.com/watch?v=obLno9wlx2A&ab_channel=LTVZi%C5%86udienests