Informācija par Ģenētiski modificētu organismu zinātnisko ekspertu komisijas darbu kopš 2021. gada janvāra

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri ĢMO ierobežotas izmantošanas zinātnisko ekspertu komisija un ĢMO zinātniskās riska novērtēšanas zinātnisko ekspertu komisija ir apvienotas vienā ekspertu komisijā.

Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Jānis Ancāns – Dr. biol., Programmas Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vadītājs, Valsts izglītības un attīstības aģentūra.

 

Komisijas locekļi:

Ainārs Bajinskis – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte;

Andris Dišlers – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

Andris Kazāks – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

Andris Zeltiņš – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

Arta Kronberga – Dr. agr., Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) Priekuļu pētniecības centrs;

Baiba Jansone – Dr. biol., Latvijas Universitāte Medicīnas fakultāte;

Edgars Liepiņš - Dr. pharm., Organiskās sintēzes institūts;

Edvīns Miklaševičs – Dr. biol., Rīgas Stradiņa Universitāte, Onkoloģijas institūts;

Egils Stalidzāns – Dr.sc.ing., Latvijas Universitāte, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts;

Īzaks Rašals – Dr. habil. biol., Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrība;

Jānis Liepiņš – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts;

Lelde Grantiņa-Ieviņa – Dr. biol., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;

Līga Plakane – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte;

Nils Rostoks – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte;

Uldis Kalnenieks – Dr. biol., Latvijas Universitāte; Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts;

Una Riekstiņa – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte.

 

Komisijas sekretāre

Lelde Grantiņa-Ieviņa – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.