Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena, EUR 
(bez PVN)
Līguma darbības termiņš

MALDI-TOF autoflex speed apkope un rezerves daļas

Ziņojums

BIOR 2018/45/SP

Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta b) apakšpunktam

27.12.2018. plkst. 13:00 Bruker Nordic AB 17 968,00 Līdz saistību izpildei

Materiālu un reaģentu piegāde Thermo Fisher Scientific iekārtai Diskrētais analizators Gallery

Lēmums

BIOR 2018/44 27.11.2018. 10.12.2018. plkst. 11:00 SIA "LABOCHEMA LATVIJA" 29 739,00 Līdz saistību izpildei

CO2 inkubatoru iegāde

Lēmums

BIOR 2018/43 26.11.2018. 07.12.2018. plkst.11.00 SIA "Faneks" 7 662,00 Līdz saistību izpildei

EIS iepirkums

Stikla zušu piegāde (ar grozījumiem)

Ziņojums

BIOR 2018/42/AK/EJZF 30.11.2018. 07.01.2019. plkst.10.00 UK Glass Eels Ltd 151 800,00 Līdz saistību izpildei

Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām

Lēmums

BIOR 2018/41 11.10.2018. 22.10.2018. plkst. 11:00 SIA "Saint-Tech" 5775,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Diamedica" 840,00
SIA "Saint-Tech" 393,00
SIA "Mediq Latvija" 420,00

SIA "OMNILAB Baltic"

Vienošanās

720,76
SIA "DOMA" 1194,00
SIA "ORCUS" 668,64
SIA "Interlux" 477,00
SIA "DOMA" 474,00
SIA "Biosan" 1890,00
SIA "Quantum Latvija" 671,70
SIA "Quantum Latvija" 1308,00

EIS iepirkums

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 un 384 bedrīšu termoblokiem

Ziņojums

BIOR 2018/40/AK 11.10.2018. 01.11.2018. plkst. 10:00 SIA "BioAvots" 52 391,00 Līdz saistību izpildei

Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām

Lēmums

BIOR 2018/39 08.10.2018. 19.10.2018. plkst. 11:00     Iepirkums ir pārtraukts, jo ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Lēmums

BIOR 2018/38 01.10.2018. 12.10.2018. plkst. 10:00

Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "VECDAUGAVA"

6 350,00 Līdz saistību izpildei

EIS iepirkums

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

Ziņojums

BIOR 2018/37/AK 30.09.2018. 05.11.2018. plkst. 11:00 SIA "SANTAKS" 1051,40 Līdz saistību izpildei

SIA "SANTAKS"

Vienošanās

7357,63
SIA "SnapTest.LV" 24 820,40
SIA "GenMedica Baltic" 3188,40
SIA "DOLFA" 330 446,26
SIA "DOLFA" 5270,40
SIA "GenMedica Baltic" 860,00
SIA  "BioAvots" 11 690,00
SIA "Hydrox" 21 056,00
SIA "Adrona" 1590,00
SIA "BioAvots" 2262,00

Gāzu hromatogrāfa (GC) ar liesmas jonizācijas (FID) detektoru piegāde

Lēmums

BIOR 2018/36 20.09.2018. 02.10.2018. plkst. 11:00 SIA "LABOCHEMA LATVIJA" 34 370,00 Līdz saistību izpildei

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Lēmums

BIOR 2018/35 18.09.2018. 01.10.2018. plkst. 10:00 SIA "Baltezers" 10 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Priedmalas T" 1 145,00
Saulkrastu pagasta "G.Šadurska zvejnieka saimniecība" 1 550,00
SIA "Baltezers" 3 200,00
SIA "SALAS ZVEJA" 5 592,50
SIA "LESTE" 3 675,00
ZS "Dunduri" 8 250,00

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Lēmums

BIOR 2018/34 13.09.2018. 25.09.2018. plkst. 10:00     Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma nolikumā.

EIS iepirkums

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta “BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

Ziņojums

BIOR 2018/33/AK 28.08.2018. 18.09.2018. plkst. 10:00 SIA "BioAvots" 7020,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Hydrox"

5000,00

SIA "BioAvots" 22 493,00

EIS iepirkums

Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem (ar 07.09.2018. grozījumiem)

Ziņojums

BIOR 2018/32/AK/ERAF 29.08.2018. 02.10.2018. plkst. 11:00 SIA "Biotecha Latvia" 65 675,00 Līdz saistību izpildei

SIA "DBF Baltija"

Vienošanās par līguma izbeigšanu

52 100,00
SIA "DBF Baltija" 71 400,00
SIA "Labochema Latvija" 27 185,00
SIA "Labochema Latvija" 12 670,00

EIS iepirkums

Baltijas jūras starptautiskās rudens hidroakustiskās uzskaites un Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites nodrošināšana 2018.gada 4.ceturksnī (ar grozījumiem)

Ziņojums

BIOR 2018/31/AK/EJZF

13.08.2018. 04.09.2018. plkst. 10:00 SIA "Verģi" 40 000,00 Līdz saistību izpildei
National Marine Fisheries Reserch Institute 59 400,00

Homogenizatoru iegāde

Lēmums

BIOR 2018/30 08.08.2018. 20.08.2018. plkst. 11:00 SIA "Labochema Latvija" 7040,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 13 460,00

EIS iepirkums

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta "BIOR" pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

Ziņojums

BIOR 2018/29/AK 05.08.2018.

11.09.2018. plkst. 11:00

SIA "Labochema Latvija" 75 215,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 34 887,00
SIA "Labochema Latvija" 38 300,00
SIA "Quantum Latvija" 11 190,00

EIS iepirkums

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu no "Thermo Scientific" uzņēmuma kataloga piegāde

Ziņojums

BIOR 2018/28/AK 30.07.2018. 27.08.2018. plkst. 10:00 SIA "Labochema Latvija" 66 380,51 Līdz saistību izpildei

Personu datu apstrādes pārvaldība

Tehniskā specifikācija 1.daļa

Tehniskā specifikācija 2.daļa

Finanšu piedāvājuma forma 1.daļa

Finanšu piedāvājuma forma 2.daļa

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Lēmums

Lēmums Nr.2

BIOR 2018/27 30.07.2018. 10.08.2018. plkst. 11:00

SIA "Sertifikācijas centrs"

Vienošanās

7 725,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Informācijas Drošības Aģentūra" 2 688,00

Cenu aptauja "Fizisko personu datu aizsardzības pakalpojumi"

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

   

27.06.2018. plkst. 11.00

    Ievērojot, ka tika saņemti piedāvājumi, kas pārsniedza 10 000 euro (bez PVN), cenu aptauja beidzās bez rezultāta

EIS iepirkums

Darbinieku veselības apdrošināšana

Ziņojums

BIOR 2018/26/AK 15.06.2018. 11.07.2018. plkst.10.30

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

Vienošanās

64 099,75 Līdz saistību izpildei

EIS iepirkums

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu piegāde

Ziņojums

BIOR 2018/25/AK 12.06.2018. 10.07.2018. plkst.10:00 SIA "Quantum Latvija" 10 049,62 Līdz saistību izpildei
SIA "ARMGATE" 13 270,00
SIA "ARMGATE" 10 342,00

EIS iepirkums

Hromatogrāfijas materiālu piegāde

Ziņojums

BIOR 2018/24/AK 10.06.2018. 17.07.2018. plkst. 11:00 SIA "ANTOLS-HIM" 14 220,00 Līdz saistību izpildei
SIA "OMNILAB Baltic" 30 841,50
SIA "DBF Baltija" 262 600,00
SIA "FANEKS" 44 519,00
SIA "Labochema Latvija" 75 709,50

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju diagnostikas testu piegāde

Ziņojums

BIOR 2018/23/SP Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta b) apakšpunktam 27.06.2018. plkst. 11:00

SIA "DIAMET"

Vienošanās

114 681,72 Līdz saistību izpildei

SIA "DOLFA"

Vienošanās

63 680,00

Zīmīšu piegāde zivju iezīmēšanai

Ziņojums

BIOR 2018/22/SP Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta b) apakšpunktam 21.05.2018. plkst. 10:00 Hallprint PTY LTD 9373,20 Līdz saistību izpildei

Atkritumu apsaimniekošana

Lēmums

BIOR 2018/21 07.05.2018.

21.05.2018. plkst. 11.00

SIA "Lautus"

Vienošanās

Vienošanās

10,91 Līdz saistību izpildei

SIA "Lautus"

Vienošanās

9,02

SIA "Lautus"

Vienošanās

Vienošanās par līguma izbeigšanu

1,50

Veterināro medikamentu piegāde zivju audzētavām

Lēmums

BIOR 2018/20 20.04.2018. 02.05.2018. plkst. 11:00 SIA "VetLine Medical" 4462,50 Līdz saistību izpildei
SIA "VET-MED" 1260,00
SIA "VET-MED" 3775,80
SIA "VET-MED" 450,00
SIA "VET-MED" 3200,00

EIS iepirkums

Diagnostiskie reaģenti

Ziņojums

 

BIOR 2018/19/AK/ERAF 21.04.2018. 25.05.2018. plkst.10.00 SIA "INVITROS" 64 531,20 Līdz saistību izpildei
SIA "INVITROS" 2058,24
SIA "DIAMET" 12 564,48
SIA "DIAMET" 7701,00
SIA "DIAMET" 820,00
SIA "A.MEDICAL" 5500,00
SIA "DOLFA" 16 550,40
SIA "DOLFA" 1248,00
SIA "DOLFA" 9408,00
SIA "BioAvots" 9490,00
SIA "INVITROS" 17 648,20
SIA "BIOMARK" 63 742,82
SIA "Labochema Latvija"
Vienošanās
619,00

SIA "Hydrox"


Vienošanās

Vienošanās

27 943,80
SIA "Hydrox" 73 110,00
SIA "Hydrox" 14 270,00
SIA "Labochema Latvija"
Vienošanās
542,14
SIA "Labochema Latvija" 656,60

Datu apstrādes un analīzes programmas iegāde jaunās paaudzes sekvenēšanas datu analīzei

Lēmums

 

BIOR 2018/18 12.04.2018. 23.04.2018. plkst. 10.00 SIA "Hydrox" 14 580,00 Līdz saistību izpildei

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2018.gadā

Lēmums

BIOR 2018/17/EJZF 03.04.2018.

16.04.2018.

plkst.11.00

SIA "In-volv Latvia" 16 875,00 Līdz saistību izpildei

Sekvenēšanas reaģentu piegāde darbam ar Illumina Miseq sistēmu

Tehniskā specifikācija

Ziņojums

BIOR 2018/16/AK 28.03.2018. 19.04.2018. plkst.11.00

Illumina Netherlands B.V.

Vienošanās

82 229,00 Līdz saistību izpildei

Riepu un riepu kameru iegāde

Lēmums

BIOR 2018/15 22.03.2018.

06.04.2018.

plkst. 11.00

SIA "Remik" 7 757,74 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas materiāli

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

Atbilde uz jautājumu

Ziņojums

BIOR 2018/14/AK 26.03.2018. 16.04.2018.  plkst.11.00 SIA "Labochema Latvija" 121,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Diamedica" 8 650,00
SIA "Hydrox" 18 700,00
SIA "Hydrox" 3 720,00
SIA "Labochema Latvija" 40 141,78

Atkritumu apsaimniekošana

Lēmums

BIOR 2018/13 20.03.2018.

04.04.2018.

plkst.11.00

    Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus finanšu piedāvājumā un tehniskajā specifikācijā

EIS iepirkums

Barotņu un reaģentu piegāde

(ar iepirkuma komisijas 18.04.2018. grozījumiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu)

Atbildes uz jautājumiem (skatīt EIS sadaļā "Dokumenti")

Ziņojums Nr.1

Ziņojums Nr.2

Ziņojums Nr.3

BIOR 2018/12/AK 14.03.2018. 27.04.2018. plkst.10.00 SIA "INVITROS" 177 533,95 Līdz saistību izpildei
SIA "GenMedica Baltic" 258,75
SIA "INVITROS" 1721,80
SIA "Diamedica" 9957,00
SIA "Santaks" 1055,04
SIA "BioAvots" 562,50
SIA "INVITROS" 276,00
SIA "Interlux" 9383,00

SIA "Santaks"

Vienošanās

376,52
SIA "Hydrox" 84 244,00
SIA "BioAvots" 11 646,00

SIA "BioAvots"

Vienošanās

64 537,00
SIA "BioAvots" 35 468,00
SIA "Labochema Latvija" 15 540,45
SIA "Mediq Latvija" 1740,00
SIA "INVITROS" 5006,50
SIA "Santaks" 12 819,66
SIA "Enola" 580,10
SIA "Diamedica" 3240,00
SIA "INVITROS" 8777,25
SIA "INVITROS" 6200,50
SIA "Hydrox" 7636,00
SIA "Hydrox" 93 174,00
SIA "Mediq Latvija" 472,50

Gāzu piegāde laboratorijām

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2018/11 01.03.2018. 13.03.2018. plkst.11.00 SIA "ELME MESSER L" 35 353,50 Līdz saistību izpildei

Riepu un riepu kameru iegāde

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

Atbilde uz jautājumu

Lēmums

BIOR 2018/10 01.03.2018. 13.03.2018. plkst.11.00     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā.

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) un dokumentu vadības sistēmas (IMPULSS) uzturēšana

Lēmums

BIOR 2018/9 08.02.2018. 21.02.2018. plkst.11.00

SIA "Tieto Latvia"

Vienošanās

40 600,00 Līdz saistību izpildei

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei

Lēmums

BIOR 2018/8/EJZF 06.02.2018. 20.02.2018. plkst.11.00 SIA "VERĢI" 8 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "VERĢI" 5 100,00
SIA "VERĢI" 5 100,00
SIA "VERĢI" 1 700,00
SIA "VERĢI" 9 600,00
SIA "ZĪTARS" 4 746,00
SIA "Balticfish" 4 800,00

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings 2018.gadā

Lēmums

BIOR 2018/7/EJZF 06.02.2018. 19.02.2018. plkst.11.00 SIA "Zvejnieku kompānija "GRIFS"" 14 478,00 Līdz saistību izpildei

Gāzu piegāde laboratorijām

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2018/6 31.01.2018. 12.02.2018. plkst.11.00     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā

Gāzu piegāde laboratorijām

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2018/5 19.01.2018. 31.01.2018. plkst.11.00     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā

Iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas nodaļai darbam ar PFGE metodi

Lēmums

BIOR 2018/4 19.01.2018. 30.01.2018. plkst.11:00 SIA "Derox" 650,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 3 220,00
SIA "Derox" 260,00
SIA "Mediq Latvija" 1 800,00
SIA "Derox" 784,00
SIA "Labochema Latvija"  

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018.gada 1.ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018.gada 1.ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana (ar 23.01.2018.grozījumiem)

Ziņojums

BIOR 2018/3/AK/EJZF 12.01.2018. 06.02.2018. plkst.11.00 National Marine Fisheries Reserch Institute 80 700,00 Līdz saistību izpildei

Sociālo datu ievākšana zivsaimniecībā

Atbilde uz jautājumu

Lēmums

BIOR 2018/2 08.01.2018. 22.01.2017. plkst.11.00 SIA "Latvijas Fakti" 4 480,00 Līdz saistību izpildei

Zivju barības piegāde

Ziņojums

BIOR 2018/1/SP Iepirkums organizēts, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītās daļas 1.punktā noteikto 19.01.2018. plkst.11.00 "Aller Aqua Polska" SP.Z O.O. 239 043,00 Līdz saistību izpildei