Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena, EUR 
(bez PVN)
Līguma darbības termiņš
 

EIS iepirkums

Stikla zušu piegāde

Ziņojums

BIOR 2017/45/AK/EJZF 13.12.2017. 17.01.2017.

Glass Eels Limited

Vienošanās

161 788,00 Līdz saistību izpildei

EIS iepirkums

Degvielas iegāde

(ar 17.11.2017.grozījumiem)

Papildināts ar 17.11.2017.atbildi uz jautājumu

Ziņojums

BIOR 2017/44/AK 16.11.2017. 20.12.2017. AS "VIADA Baltija" 193 740,00 Līdz saistību izpildei
SIA "ASTARTE-NAFTA" 31 040,00

EIS iepirkums

Zivju barības piegāde

Ziņojums

BIOR 2017/43/AK 16.11.2017. 20.12.2017.     Iepirkums izbeigts, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Sadzīves ķīmijas un saimniecības preču piegāde

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2017/42 06.11.2017. 17.11.2017.     Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos iepirkuma priekšmetā norādītai preču grupai – sadzīves ķīmijas precēm, netika noteiktas zaļā publiskā iepirkuma prasības un kritēriji.

Lašu vaislinieku piegāde

Lēmums

BIOR 2017/41 02.10.2017. 13.10.2017. SIA "Priedmalas T" 3 300,00 Līdz saistību izpildei
Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava" 4 500,00

Hromatogrāfiskās un masspektrometriskās analīzes sistēmas ar palīgiekārtām iegāde

Ziņojums

BIOR 2017/40/AK 06.10.2017. 09.11.2017. SIA "Labochema Latvija" 174 490,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 89 880,00
SIA "Faneks" 29 024,66
SIA "Labochema Latvija" 44 790,00
SIA "Faneks" 17 767,06

Laboratorijas materiālu piegāde

Tehniskā specifikācija

Ziņojums Nr. 1

Ziņojums Nr. 2

Ziņojums Nr. 3

BIOR 2017/39/AK 06.10.2017. 10.11.2017. SIA "Enola" 11 166,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Faneks" 12 620,00

SIA "Sarstedt"

Vienošanās

Vienošanās Nr.2

223 538,50
SIA "Medilink" 50 679,65

SIA "Medilink"

Vienošanās

18 812,25
SIA "Labochema Latvija" 29 346,73
SIA "Arbor Medical Korporācija" 3 335,00

SIA "Arbor Medical Korporācija"

Vienošanās par līguma izbeigšanu (parakstīta elektroniski 07.07.2020.)

590,00
SIA "ANTOLS-HIM" 4500,00
SIA "J.I.M." 692,50

Ķīmisko reaģentu piegāde

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem (26.10.2017.)

Atbildes uz jautājumiem (30.10.2017.)

Ķīmisko reaģentu piegāde (ar 30.10.2017.grozījumiem)

Tehniskā specifikācija (ar 30.10.2017.grozījumiem)

Atbilde uz jautājumu (08.11.2017.)

Ziņojums Nr.1

Ziņojums Nr.2

BIOR 2017/38/AK 05.10.2017. 27.11.2017. SIA "Labochema Latvija" 198 491,68 Līdz saistību izpildei

SIA "Interlux"

Vienošanās

2 091,00
SIA "Mediq Latvija" 38 550,00
SIA "Mediq Latvija" 892,00
SIA "Labochema Latvija" 7 818,60
SIA "Mediq Latvija" 1 179,40
SIA "Labochema Latvija" 463,50
SIA "AMRID" 22 124,00
SIA "Labochema Latvija" 21 015,30

SIA "Labochema Latvija"

Vienošanās

12 147,50
UAB "Ardita Ir Ko" 4 032,00
SIA "Labochema Latvija" 13 861,73
SIA "Labochema Latvija" 35 847,15

SIA "Interlux"

Vienošanās

3 620,00
SIA "Labochema Latvija"  4 359,00
SIA "Labochema Latvija" 2 935,50
SIA "J.I.M." 35 410,00
SIA "Labochema Latvija" 172 475,10

Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai

Tehniskā specifikācija

Ziņojums

BIOR 2017/37/AK 05.10.2017. 09.11.2017.

Vispārīgā vienošanās

(Piegādātāji norādīti vienošanās)

Vienošanās SIA "MEDILINK"

400 000,00 Līdz saistību izpildei
Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde
Lēmums
BIOR 2017/36 19.09.2017. 02.10.2017. SIA "Priedmalas T" 5 535,00 Līdz saistību izpildei
IK "Arvīds Bērziņš" 2 208,00

Starptautisko pasta sūtījumu pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2017/35 08.09.2017. 19.09.2017. SIA "DHL LATVIA" 39 990,00 05.10.2020.
Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde
Lēmums
Lēmums Nr.2
BIOR 2017/34 07.09.2017. 18.09.2017. SIA "Baltezers" 9 000,00 Līdz saistību izpildei

IK "Valis 3"

Vienošanās

1 500,00
SIA "Priedmalas T" 530,00
SIA "Normundīne" 1 412,50
Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvā sabiedrība "Vecdaugava" 4 000,00
SIA "Leste" 3 870,00
Užavas pagasta zvejnieku saimniecība "Dunduri" 6 700,00
SIA "Pundiķi" 1 400,00

Biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Ziņojums

BIOR 2017/33/AK/ERAF 11.09.2017. 16.10.2017.

SIA "Projektēšanas birojs Ludvigs"

Vienošanās (06.03.2018.)

Vienošanās (12.07.2018.)

Vienošanās (13.08.2018.)

Vienošanās (02.01.2019.)

Vienošanās (05.03.2019.)

97 055,00 Līdz saistību izpildei

Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi

Ziņojums Nr. 1

Ziņojums Nr. 2

BIOR 2017/32/AK 08.09.2017. 29.09.2017. SIA "MB Bus" 7 331,51 Līdz saistību izpildei
SIA "Avēnija VP" 13 948,32
SIA "ReiLat" 2 850,75
SIA "ReiLat" 1 937,82
Starptautisko pasta sūtījumu pakalpojumi
Lēmums
BIOR 2017/31 31.08.2017. 11.09.2017.     Pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā

Standartvielu piegāde

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

Ziņojums

BIOR 2017/30/AK 24.08.2017. 28.09.2017. SIA "DBF Baltija" 15 338,50 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 14 484,88
SIA "Biotecha Latvia" 19 223,75
SIA "Labochema Latvija" 18 617,71
SIA "Labochema Latvija" 728,06
SIA "Biotecha Latvia" 945,00
SIA "DBF Baltija" 21 350,00
SIA "DBF Baltija" 49 875,00

Sekvenēšanas reaģentu piegāde Illumina Miseq sistēmai

Tehniskā specifikācija

Lēmums

BIOR 2017/29 11.08.2017. 24.08.2017. Illumina Netherlands B.V. 14 249,00 Līdz saistību izpildei

Instrumentālo iekārtu iegāde pētnieciskās kapacitātes palielināšanai
Atbildes uz jautājumiem

Ziņojums Nr.1

Ziņojums Nr.2

BIOR 2017/28/AK 17.08.2017. 20.09.2017. SIA "Labochema Latvija" 167 450,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 94 800,00
SIA "Omnilab Baltic" 12 500,00
SIA "Doma" 8 820,00
SIA "Armgate" 6 490,00

Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi

Atbilde uz jautājumu (protokols Nr. 2)

Atbilde uz jautājumu (protokols Nr. 3)

Ziņojums

BIOR 2017/27/AK 11.08.2017. 05.09.2017.     Pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā
Dabasgāzes piegāde
Atbilde_uz_jautājumu.pdf
Ziņojums
BIOR 2017/26/AK 02.08.2017. 23.08.2017. AS "Latvijas Gāze" 69 944,20 Līdz saistību izpildei
Baltijas jūras starptautiskās rudens hidroakustiskās uzskaites un Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites nodrošināšana 2017. gada 4. ceturksnī
Ziņojums
BIOR 2017/25/AK/EJZF 25.07.2017. 15.08.2017.

National Marine Fisheries Research Institute

99 700,00 Līdz saistību izpildei

Standartvielu piegāde

Tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes Nr. 1

Ziņojums

BIOR 2017/24/AK 13.07.2017. 16.08.2017.     Pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā

Biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Ziņojums

BIOR 2017/23/AK/ERAF 21.06.2017. 12.07.2017.     Pārtraukts, jo tikai viens kandidāts atbilst nolikumā noteiktajām prasībām

Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajā bioloģijā

Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajā bioloģijā (ar 09.08.2017.grozījumiem)

Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajābioloģijā (ar 10.08.2017.grozījumiem)

Ziņojums Nr.1

Ziņojums Nr.2

BIOR 2017/22/AK/ERAF

11.06.2017.

25.09.2017.

SIA "Diamedica"

Vienošanās

100 161,50 Līdz saistību izpildei

SIA "Hydrox"

Vienošanās

46 000,00

SIA "Hydrox"

Vienošanās

33 600,00
SIA "BioAvots" 54 923,00
SIA "BioAvots" 28 254,00

Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs

Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs (ar 09.08.2017. grozījumiem)

Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs (ar 10.08.2017. grozījumiem)

Ziņojums

BIOR 2017/21/AK/ERAF 11.06.2017. 26.09.2017.

SIA "Medilink"

Vienošanās

739 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Labochema Latvija" 504 990,00
Vienošanās  

Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobioloģijā

Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobioloģijā (ar 09.08.2017. grozījumiem)

Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobioloģijā (ar 10.08.2017. grozījumiem)

Ziņojums

BIOR 2017/20/AK/ERAF 11.06.2017. 26.09.2017. SIA "Biotecha Latvija" 50 000,00 Līdz saistību izpildei

SIA "Adrona"

Vienošanās

36 610,00

SIA "Interlux"

Vienošanās

29 586,00

SIA "BIOCON"

Vienošanās

15 000,00

Elektrodu piegāde

Lēmums

 

 

BIOR 2017/19 29.05.2017. 12.06.2017.     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā
 
Laboratorijas materiālu piegāde iekārtai RotorGene Q PĶR
Lēmums
BIOR 2017/18 29.05.2017. 12.06.2017. SIA "Hydrox" 12 240,00 Līdz saistību izpildei

Darbinieku veselības apdrošināšana

Ziņojums

BIOR 2017/17/AK 31.05.2017. 05.07.2017. "Compensa Life Vienna Insurance Group SE" Latvijas filiāle 142 906,06 Līdz saistību izpildei

Palīgmateriālu piegāde homogenizatora "Omni bead Ruptor 24" darbības nodrošināšanai

Ziņojums

BIOR 2017/16 24.05.2017. 05.06.2017.

InBio OU

Vienošanās

16 131,00 Līdz saistību izpildei

Pilna servisa darba apģērbu noma

Lēmums

BIOR 2017/15 16.05.2017. 29.05.2017. SIA "LINDSTROM" 38 664,36 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas laboratorijas vajadzībām

Lēmums


Lēmums Nr. 3
Lēmums Nr. 4
BIOR 2017/14 15.05.2017. 26.05.2017. SIA "Adrona"  2 794,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Interlux" 458,00
SIA "Labochema Latvija" 670,70
SIA "Interlux" 441,00
SIA "Labochema Latvija" 308,00
SIA "Labochema Latvija" 499,00
SIA "Interlux" 438,00
"SIA "Labochema Latvija" 670,70
InBio OU 444,00
InBio OU 290,00
InBio OU 290,00
SIA "Interlux" 506,00
InBio OU 66,00

Sekvenēšanas reaģentu piegāde Illumina Miseq sistēmai

Lēmums

BIOR 2017/13 15.05.2017. 26.05.2017.     Tā kā vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, iepirkums pārtraukts

Veterināro medikamentu piegāde zivju audzētavām

Lēmums Nr. 1

Lēmums Nr. 2

BIOR 2017/12 28.04.2017. 11.05.2017. SIA "BERTAS NAMS" 4 563,75 Līdz saistību izpildei
SIA "BERTAS NAMS" 1 417,50
SIA "BERTAS NAMS" 3 964,80
SIA "BERTAS NAMS" 210,00
SIA "ZAZE" 4 212,00

Elektroenerģijas piegāde 

Ziņojums

BIOR 2017/11/AK 10.04.2017. 15.05.2017.

SIA "IMLITEX LATVIJA"

Vienošanās

307 200,60 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas iekārtu un programmas nodrošinājuma komplekta piegāde ķīmisko savienojumu identifikācijai apkārtējos vides objektos un pārtikas produktos

Ziņojums

Ziņojuma 1.pielikums

Ziņojuma 2.pielikums

BIOR 2017/10/AK 12.04.2017. 16.05.2017. SIA „Labochema Latvija” 232 800,00 Līdz saistību izpildei
SIA „Faneks” 10 663,23
SIA „Labochema Latvija” 7 499,00
SIA „Labochema Latvija” 30 000,00

Laboratorijas personāla darba aizsardzības piederumu piegāde

Lēmums

BIOR 2017/9 28.03.2017. 10.04.2017. SIA "MEDILINK" 8 712,35 Līdz saistību izpildei

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2017. gadā

Lēmums

BIOR 2017/8/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA "In-volv Latvia" 16 875,00 Līdz saistību izpildei

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei 

Lēmums

BIOR 2017/7/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA "Verģi" 8 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 1 700,00
SIA "Verģi" 9 600,00
SIA "Zītars" 4 746,00
SIA firma "LAT-Salmon" 4 800,00

Jūras svaru piegāde

Lēmums

BIOR 2017/6/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA "Hidrolab" 7 230,00 Līdz saistību izpildei

Barotņu un reaģentu piegāde

Ziņojums

BIOR 2017/4 20.02.2017. 20.03.2017. SIA “Mediq Latvia” 3 347,50 Līdz saistību izpildei
SIA “Labochema Latvija” 546,41
SIA “Diamedica” 2 700,00
SIA “Mediq Latvia” 3 706,06
SIA “Labochema Latvija” 5 242,63
SIA “Mediq Latvia” 2 662,50
SIA "Hydrox" 5 255,00
SIA "Hydrox" 36 410,00

Stikla zušu piegāde

Ziņojums

BIOR 2017/3/EJZF Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem 13.02.2017. UK Glass Eels 231 000,00 Līdz saistību izpildei

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings

Lēmums

BIOR 2017/2/EJZF 24.01.2017. 06.02.2017. SIA “Zvejnieku kompānija ”Grifs””  14 535,00 Līdz saistību izpildei

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2017/1 10.01.2017. 23.01.2017. SIA “EXPLAIN”
SIA “Transport Business Service”
SIA “AVEROJA”
41 999,99 Līdz saistību izpildei