Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā/institūta mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, EUR 

(bez PVN)

Līguma darbības termiņš
Reāla laika amplifikatoru piegāde BIOR 2016/66 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 20.12.2016.  SIA “Hydrox”  92 000,00  Līdz saistību izpildei

Materiālu, kas nonāk saskarsmē ar pārtikas produktiem, un higiēnas preču laboratorisko izmeklējumu pakalpojumi 

BIOR 2016/65 22.12.2016. 16.02.2017.  SIA “Latvijas sertifikācijas centrs”  20 000,00  Līdz saistību izpildei

Pārtikas produktu, dzīvnieku barības un dzīvnieku slimības diagnostikas laboratoriskie izmeklējumi 

BIOR 2016/64 22.12.2016. 15.02.2017.  Iepirkums izbeigts, tā kā netika iesniegts neviens piedāvājums    

Dzērienu, ūdens, notekūdens un dūņu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšana

Lēmums 1. daļa

Lēmums 2. daļa

BIOR 2016/63 14.12.2016. 20.01.2017.

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Vienošanās

 19 249,14 Līdz saistību izpildei

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs"

Vienošanās

9 962,00

FMD diagnostikas komplektu un Āfrikas cūku mēra reaģentu piegāde

Lēmums

BIOR 2016/62 13.12.2016. 27.12.2016.

SIA “Dolfa” 

Vienošanās

3 734,00 Līdz saistību izpildei

SIA “Medilink”

Vienošanās

9 417,45

Mikroskopu, binokulāru un to piederumu piegāde

Lēmums

BIOR 2016/61/EJZF 12.12.2016. 23.12.2016. SIA “OMNILAB BALTIC”  9 645,00  Līdz saistību izpildei

Mikrobioloģisko kultūru piegāde

Lēmums

BIOR 2016/60 08.12.2016. 19.12.2016.  SIA “SANTAKS” 11 430,81 Līdz saistību izpildei

Diagnostisko reaģentu piegāde

Ziņojums (25.05.2017)

Ziņojums (09.06.2017)

BIOR 2016/59 05.12.2016. 16.01.2017. SIA "SANTAKS"

Vispārīgā vienošanās

Vienošanās par grozījumiem

110 000,00

 
SIA "DIAMET"
SIA "DIAMEDICA"
SIA "INVITROS"
SIA "Biomark"
SIA "Interautomatika"
SIA "Labochema Latvija"

Vispārīgā vienošanās

100 000,00

SIA "SANTAKS"
SIA "DIAMET"
SIA "Interautomatika"
SIA "INVITROS"
SIA "Mediq Latvija"

Vispārīgā vienošanās

100 000,00

 

SIA "Interlux"
SIA "DIAMET"
SIA "DIAMEDICA"
SIA "INVITROS"

SIA "Dolfa"

Vienošanās par grozījumiem

SIA "GenMedica Baltic"
SIA "Labochema Latvija"
SIA "Genera"
SIA "DIAMET"
SIA "DIAMEDICA"

Vispārīgā vienošanās

Vienošanās par grozījumiem

Vienošanās par grozījumiem

110 000,00

SIA "INVITROS"
SIA "Dolfa"
SIA "BioAvots"
SIA "GenMedica Baltic"
SIA "Interlux"
SIA "Labochema Latvija"
SIA "Hydrox"
SIA "Adrona"
SIA "Genera"
SIA "DIAMET":

Vispārīgā vienošanās

330 000,00

SIA "INVITROS"

SIA "Dolfa"

Vienošanās

SIA "GenMedica Baltic"
SIA "Interlux"
SIA "Labochema Latvija"
SIA "Hydrox"
SIA "SANTAKS"
Piederumu piegāde mikotoksīnu noteikšanai BIOR 2016/58 01.12.2016. 03.01.2017.

SIA “DBF Baltija”

Vienošanās

 55 500,00  Līdz saistību izpildei
Stikla zušu piegāde BIOR 2016/57 09.12.2016. 19.01.2017. Iepirkums izbeigts, jo neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilda prasībām    
Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2017. gada 1. ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņu hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana BIOR 2016/56/EJZF 30.11.2016. 10.01.2017. National Marine Fisheries Research Institute 80 700,00 Līdz saistību izpildei

Gāzu piegāde laboratorijām

Lēmums

BIOR 2016/55 17.11.2016. 29.11.2016. "AGA SIA" 12 374, 45 Līdz saistību izpildei

Kokskaidu granulu iegāde

Lēmums

BIOR 2016/54 31.10.2016. 11.11.2016. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KORDATA”   10 860,00 Līdz saistību izpildei

Taimiņu vaislinieku piegāde

Lēmums

BIOR 2016/53 20.10.2016. 31.10.2016. Biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” 1 531,20 Līdz saistību izpildei

BIO-X diagnostics reaģentu piegāde

Lēmums

BIOR 2016/52  Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 21.10.2016. SIA "ENOLA"  2 083,40 Līdz saistību izpildei

Kokskaidu granulu iegāde

Lēmums

BIOR 2016/51 11.10.2016. 24.10.2016. Iepirkums pārtraukts,  tehniskas kļūdas dēļ    

Programmas BioNumerics moduļu piegāde molekulārās bioloģijas laboratorijai

Lēmums

BIOR 2016/50 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 18.10.2016. SIA “Quantum Latvija” 8 920,00  Līdz saistību izpildei

Marķētās dīzeļdegvielas un kokskaidu granulu iegāde

Lēmums

BIOR 2016/49 21.09.2016. 03.10.2016. AS “Virši-A”  4 091,00  Līdz saistību izpildei

Celtniecības materiālu iegāde

Lēmums

BIOR 2016/48 21.09.2016. 03.10.2016. SIA “Nodus” 41 999,99 EUR    Līdz saistību izpildei
SIA “Māris & Co”
SIA “Depo Diy”

Gāzu piegāde 

Lēmums

BIOR 2016/47 16.09.2016. 27.09.2016. SIA “ELME MESSER L” 10 500,00 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas piederumu piegāde dioksīnu noteikšanai zvejas produkcijā

Lēmums

BIOR 2016/46 13.09.2016. 26.09.2016. SIA “Bendigo”  19 450,00 Līdz saistību izpildei
SIA “Bendigo”  11 445,00

Nēģu vaislinieku piegāde

Lēmums

BIOR 2016/45 26.08.2016. 06.09.2016. Mangaļsalas zvejnieku kooperatīva sabiedrība “Vecdaugava”  2 400,00  Līdz saistību izpildei

Lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde

Lēmums 2

Lēmums 1

BIOR 2016/44 26.08.2016. 06.09.2016. Mangaļsalas zvejnieku kooperatīva sabiedrība “Vecdaugava” 11 000,00  Līdz saistību izpildei
IK “Arvīds Bērziņš” 2 880,00
SIA “Baltezers” 1 500,00
SIA “Leste”  2 620,00
Z/S “Dunduri”  5 900,00

Celtniecības materiālu iegāde

Lēmums

BIOR 2016/43 25.08.2016. 05.09.2016. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos    

Reaģentu un materiālu piegāde molekulārās bioloģijas laboratorijai

Lēmums

BIOR 2016/42 20.07.2016. 01.08.2016. SIA „Hydrox” 11699,90  Līdz saistību izpildei
SIA “Diamedica”
SIA “Interlux”
SIA “Quantum Latvija”
SIA „Hydrox” 8773,92 
SIA “Interlux”
SIA “BioAvots”

SIA “GenMedica Baltic”

Vienošanās SIA "BioAvots"

Vienošanās ar SIA "GenMedica Baltic"

Lietotas kravas automašīnas piegāde zivju audzētavas "Tome" filiālei "Pelči"

Lēmums

BIOR 2016/41 14.07.2016. 15.08.2016. SIA “AGROTEHNIKA”  9 495,87  Līdz saistību izpildei

Riepu iegāde un montāža

Lēmums

BIOR 2016/40 22.07.2016. 02.08.2016. SIA “AUTORIEPU NAMS”  10 800,00  Līdz saistību izpildei

Ultrazemas temperatūras saldētavas piegāde

Lēmums

BIOR 2016/39 13.07.2016. 25.07.2016. SIA “Labochema Latvija”  5 260,00 Līdz saistību izpildei

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2016/38 13.07.2016. 25.07.2016. SIA “TĪRĪBAS CENTRS” 11 901,36  Līdz saistību izpildei
Baltijas jūras starptautiskās  rudens hidroakustiskās uzskaites un Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites nodrošināšana 2016.gada 4.ceturksnī BIOR 2016/37/EJZF 05.07.2016.  01.08.2016. National Marine Fisheries Research Institute  96 000,00  Līdz saistību izpildei
Ēdināšanas pakalpojumi ICES konferencē BIOR 2016/36 Sociālie un citi īpaši pakalpojumi 13.07.2016. AS "Viesnīca "Latvija" 38 637,48  Līdz saistību izpildei

Reaģentu un materiālu piegāde molekulārās bioloģijas laboratorijai

Lēmums

Lēmums 2

BIOR 2016/35 21.06.2016. 04.07.2016. SIA „Hydrox”   6625,00 Līdz saistību izpildei
SIA „Diamedica” 4140,00
SIA „Hydrox” 808,00
SIA „BioAvots” 876,00

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles sistēmas (JUNDA) izmaiņu izstrāde un ieviešana

Lēmums

BIOR 2016/34 20.06.2016. 04.07.2016. SIA „Tieto Latvia” 9 975,00 Līdz saistību izpildei
Hromatogrāfijas materiālu piegāde BIOR 2016/33 10.06.2016. 25.07.2016.

SIA "DBF Baltija"

Vienošanās

 230 300,00   Līdz saistību izpildei
 SIA “Biotecha Latvia” 10 520,00
SIA "Saint-Tech" 28 185,00

Hidroloģiskās zondes piegāde

Lēmums

BIOR 2016/32/EJZF 06.06.2016. 17.06.2016. SIA „Hidrolab” 7 470,00 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) un kvalitātes vadības sistēmas (IMPULSS) uzturēšana

Lēmums

BIOR 2016/31 02.06.2016. 13.06.2016. SIA „Tieto Latvia”  40 600,00 Līdz saistību izpildei
Diagnostisko reaģentu komplektu piegāde dzīvnieku transmisīvo sūkļveida encefalopātiju diagnostikai BIOR 2016/30 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 2.punktam 31.05.2016. SIA “DIAMET”  33 707,82 Līdz saistību izpildei
SIA “DOLFA” 67 500,00
Darbinieku veselības apdrošināšana BIOR 2016/29 26.05.2016. 21.06.2016. AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY”  63 951,80 Līdz saistību izpildei

Diagnostisko reaģentu piegāde Dayton analizatoram

Lēmums

BIOR 2016/28 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 20.05.2016.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOMARK" 

Vienošanās

13 924,89 Līdz saistību izpildei
 
Hromatogrāfu piegāde materiālās bāzes pilnveidošanai instrumentālo laboratorisko analīžu veikšanai BIOR 2016/27 20.05.2016. 01.07.2016.  SIA “Armgate”  112 850,00 Līdz saistību izpildei
SIA “Labochema Latvija” 109 800,00
SIA “Labochema Latvija” 24 495,00

Bibliotēku sagatavošanas un sekvenēšanas reaģentu piegāde darbam ar ILLUMINA MISEQ sistēmu

Lēmums

BIOR 2016/26 18.05.2016. 30.05.2016. Illumina Netherlands B.V.   13 946,00 Līdz saistību izpildei

Diagnostisko reaģentu piegāde QlAcube HT iekārtai

Lēmums

BIOR 2016/25  Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 19.05.2016. SIA "Hydrox"  13 715,00 Līdz saistību izpildei
Laboratorijas iekārtu rezerves daļu piegāde BIOR 2016/23 07.04.2016. 03.05.2016.  SIA "Saint-Tech"  10 845,45  Līdz saistību izpildei
SIA “Labochema Latvija”  20 658,36
SIA "Faneks"  28 432,80
SIA “Adrona”  8 542,41
SIA "Labochema Latvija"  2 542,32

Augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšana un iznīcināšana

Lēmums

BIOR 2016/24 07.04.2016.  18.04.2016.     Iepirkums pārtraukts, tā kā nav neviena piedāvājuma, kas atbilstu iepirkuma noteikumu prasībām

Zivju dīķu dambju nogāžu un gultnes mehanizētās frēzēšanas darbi

Lēmums

BIOR 2016/22 01.04.2016. 12.04.2016. SIA „FEAS”  19870,00 Līdz saistību izpildei
Augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšana un iznīcināšana BIOR 2016/21 23.03.2016. 05.04.2016. Iepirkums pārtraukts, tā kā konstatēta kļūda iepirkuma procedūras dokumentos    

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2016. gadā

Lēmums

BIOR 2016/20 01.04.2016. 12.04.2016. SIA “In-volv Latvia” 15 000,00 Līdz saistību izpildei

Vimbu, zandartu un nēģu vaislinieku piegāde

Lēmums

Lēmums 2

BIOR 2016/19 18.03.2016. 01.04.2016. IK „Altoma”  3826,00    Līdz saistību izpildei
SIA „Baltezers” 2925,00
SIA „Baltezers”  2730,00
IK “Arvīds Bērziņš” 1440,00
ICES konferences tehniskā nodrošināšana BIOR 2016/18 B daļas iepirkums 23.03.2016. AS "Viesnīca "Latvija" 31 595,62 Līdz saistību izpildei
Augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšana un iznīcināšana BIOR 2016/17 10.03.2016. 21.03.2016. Iepirkums pārtraukts, tā kā iesniegtais piedāvājums pārsniedz Institūta finansiālās iespējas    

Medikamentu, barības piedevu, dezinfekcijas līdzekļu, minerālmēslu un sāls piegāde zivju audzētavām

Lēmums

IOR 2016/16 01.03.2016. 14.03.2016. SIA "VET-MED"  6 002,63 Līdz saistību izpildei
SIA "BERTAS NAMS" 3 815,00
SIA "BERTAS NAMS" 2 054,40
SIA "BERTAS NAMS"  693,32
SIA "VET-MED" 127,20
SIA "LATVIJAS ĶĪMIJA" 1 678,00
SIA "EGALS" 277,50
SIA "LATVIJAS ĶĪMIJA" 7 665,00
SIA "LATVIJAS ĶĪMIJA"  5 150,00
Augsta riska dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu savākšana un iznīcināšana BIOR 2016/15 23.02.2016. 07.03.2016. Iepirkums pārtraukts, tā kā nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentos    

Diagnostisko reaģentu piegāde DNS/RNS izdalīšanai

Lēmums

BIOR 2016/14 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 26.02.2016. SIA “Hydrox” 28 072,00 Līdz saistību izpildei

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2016/13 23.02.2016. 07.03.2016.

SIA „Ansbergs”
SIA „Averoja”
SIA “Transport Business Service”

Vienošanās 

41 999,99   Līdz saistību izpildei
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapas izveidošana BIOR 2015/78 19.02.2016. 16.03.2016. SIA „Bright“  13 920,00  

Līdaku mazuļu un kāpuru iegāde

Lēmums

BIOR 2016/12 19.02.2016. 01.03.2016. SIA „Rūjas zivju audzētava”  1 305,00 Līdz saistību izpildei
Šmita individuālais uzņēmums „Rūķis”   1 100,00
Šmita individuālais uzņēmums „Rūķis”  1 100,00
Zvejas kuģu noma hidroakustiskās uzskaites nodrošināšanai, kā arī vides un ihtiocenožu izpētei BIOR 2016/11  B daļas iepirkums  02.03.2016. SIA “Verģi”  8000  Līdz saistību izpildei
SIA “Verģi” 5100
SIA “Verģi” 5100
SIA “Verģi” 3400
SIA “Verģi” 9600
SIA “Zītars” 3846
SIA firma “LAT-SALMON”  5800

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2016.gadā

Lēmums

BIOR 2016/10 16.02.2016. 29.02.2016. Iepirkums pārtraukts, tā kā neviens iesniegtais piedāvājums neatbilda tehniskās specifikācijas prasībām.    

Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2016/9  17.02.2016. 29.02.2016. SIA “MEDEO” 6400,00 Līdz saistību izpildei
SIA “OGUS” 6399,00
SIA “LSAA” 2000,00
Zivju barības piegāde BIOR 2016/8 29.01.2016. 10.03.2016.

Aller Aqua Polska

Sp.z o.o.

304 178,50 Līdz saistību izpildei

Materiālu piegāde hematoloģijas analizatoram Exigo Eos

Lēmums

BIOR 2016/7 Iepirkums atbilst Publisko iepirkuma likuma 63.panta nosacījumiem 29.01.2016. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “J.I.M.”  7 569,00 Līdz saistību izpildei

Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2016/6 19.01.2016. 01.02.2016. SIA “MB BUS” 22 400,00 Līdz saistību izpildei

Barotņu piegāde peldūdeņu analīzēm

Lēmums

BIOR 2016/5 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem  26.01.2016.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SnapTest.LV"

Vienošanās

12 006,00 Līdz saistību izpildei

Malkas piegāde

Lēmums

BIOR 2016/4 12.01.2016. 25.01.2016. SIA “UNICENTRS” 2016,90 Līdz saistību izpildei
SIA “UNICENTRS” 1344,60
SIA “UNICENTRS” 4026,96   
SIA “Ieroči Lāčplēsis” 991,80

Reaģentu piegāde Āfrikas cūku mēra analīžu veikšanai

Lēmums

BIOR 2016/3 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 15.01.2016. SIA “Medilink”  13 869,90 Līdz saistību izpildei

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2016/2 11.01.2016. 22.01.2016. SIA “Ragn - Sells”  4 000,00 Līdz saistību izpildei
Bentisko traļu uzskaites (BITS) 1.ceturksnī un brētliņas hidroakustiskās uzskaites (SPRAS) Baltijas jūrā nodrošināšana 2016.gadā BIOR 2016/1 B daļas iepirkums 29.01.2016. National Marine Fisheries Research Institute  42 300,00  Līdz saistību izpildei
38 400,00

MALDI-TOF datu bāzes papildinājumu piegāde

Lēmums

BIOR 2015/82 Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem 12.01.2016. SIA “OMNILAB BALTIC”   8 000,00  Līdz saistību izpildei